Det ny Sct. Hans hospital udgør i alt 25.000 m² og indeholder en helt ny retspsykiatrisk afdeling med 126 sengestuer. Arkitekturen tager sit afsæt i de smukke omgivelser i et kuperet terræn, der skråner ned...

Haukeland Universitetshospital samler kompetencen omkring børn og unge i et sygehus, der både arkitektonisk og i hele design- og byggeprocessen sætter nye standarder. Etape 2 af projektet er det første fuldt digitale sygehusprojekt i verden,...

KHR vandt 1. præmie i en international arkitektkonkurrence med forslaget til Biocenter. Biocenter inspirerer til dynamisk samarbejde og skaber de bedste rammer for et forskermiljø på tværs af faggrænser.

NytOUH er et af de største af de nye danske supersygehuse, der sætter et menneskeligt helhedsskabende og bæredygtigt koncept i centrum. NytOUH får et markant landskabeligt arkitektonisk udryk og spiller sammen med den eksisterende arkitektur...

Udbygningen af SDU med det sundhedsfaglige fakultet SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDUs klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog, som KHR skabte tilbage i 70'erne. Den nye fakultetsbygning kobler Nyt OUH med det eksisterende...

Kverndalen bo- og dagscenter er et plejehjem på 18.000 m2 med 128 heldøgnspladser og 30 dagspladser, hvor KHR Architecture har været arkitektrådgiver. Det er ambitionen, at stedet skal bidrage til udviklingen af den nordlige bydel...

Øbro-Hallen er en smuk nyklassicistisk bygning fra 1930'erne, som KHR har gjort klar til fremtiden med stor respekt for fortiden. Projektet til totalrenovering af Øbro-Hallen blev vundet i EU-rådgiverkonkurrence i 1999 og den renoverede svømmehal...

KHR Architecture har som totalentreprenørens arkitektrådgiver gennemført en justeringsrunde og udført projektering af dispositionsforslaget til Regionshospitalet, som er udarbejdet af bygherrerådgiveren. Projektet omfatter projektering og udførelse af første fase af den nye fælles akutafdeling på...

Den nye sterilcentral er optimalt forbundet med Regionshospitalet i Randers via niveaufri forbindelse gennem en eksisterende transportkorridor. KHR har projekteret bygningen, så arkitekturen imødekommer de høje krav til sterile områder, teknisk udstyr og gnidnigsfri logistik.