Arkitektur

Arkitektur er omdrejningspunktet for alt, vi laver. Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres projekt.

Læs mere

Uddannelse

Vores uddannelsesbyggeri er designet i øjenhøjde med brugerne og med blik for nyeste viden om læring og social interaktion.

Læs mere

Sundhed

Vi skaber helende arkitektur i sygehuse, sundhedshuse og psykiatri og har omfattende erfaring med laboratorier og sterile miljøer.

Læs mere

Erhverv

Vi udvikler arkitektonisk inspirerende erhvervsdomiciler, kontorer, butiksmiljøer og hoteller i tæt samarbejde med vores bygherrer.

Læs mere

Boliger

Boligarkitektur skal skabe optimale rammer for mennesker liv. Derfor tager vi altid afsæt i brugerne og den konkrete kontekst, når vi designer boligbyggeri.

Læs mere

Pleje- og ældreboliger

Plejeboliger skal naturligvis først og fremmest være et hjem for borgere, der ikke længere kan bo trygt i egen bolig. Når vi tegner plejeboliger, er der dog mange andre brugergrupper, der skal tilgodeses. Det kræver stor faglig indsigt både i feltet og den arkitektoniske proces at skabe plejecentre, der på samme tid er et godt hjem, en god arbejdsplads og et sted, hvor fx pårørende føler sig velkomne.

Læs mere

Svømmehaller

Svømmehaller og vandkulturhuse er en særlig arkitektonisk disciplin, hvor du får stor gavn af vores omfattende erfaring.

Læs mere

Transformation

Vi hjælper jer med at finde potentialet i eksisterende byggeri, så I kan renovere og transformere til nye behov. Det er både bæredygtigt og stimulerer den kreative proces.

Læs mere

Industrielt Design

Specialdesignede objekter giver arkitekturen en ekstra dimension. Vores industrielle design kombinerer funktion og æstetik med afsæt i arkitekturen.

Læs mere

Byplan

Byplanlægning og byudvikling er fundamentet for god arkitektur. Vi tilbyder byplanrådgivning, projektudvikling og styring af processer med myndigheder. Få hjælp til jeres plandokumenter, lige fra lokalplananmodninger og kommuneplantillæg til færdige lokalplaner.

Læs mere

Brugerinddragelse

Brugerinddragelse kan være altafgørende for, at dit projekt bliver en succes både funktionelt og organisatorisk.

Læs mere

Bæredygtig arkitektur

Vi rådgiver helhedsorienteret om bæredygtighed i arkitektur og byggeri og hjælper jer med at omsætte ideerne i praksis, så I høster den fulde værdi både på den korte og lange bane.

Læs mere

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning giver jer tryghed og indsigt i alle faser af et bygge-, opkøbs- eller renoveringsprojekt. Vores erfarne bygherrerådgivere hjælper med alt fra konkret byggeteknisk due diligence til helhedsorienteret vejledning.

Læs mere

Wayfinding design

Wayfinding-design er meget mere end bare skilte. Vores eksperter udvikler wayfinding-koncepter, der gør det nemt og inituitivt for alle brugergrupper at orientere sig i bygningen eller på stedet. Vi har stor erfaring i at designe wayfinding til både offentlige og private bygninger og kender de krav og behov, der skal tages hensyn til.

Læs mere

IKT-ledelse /BIM Management

God IKT-ledelse er i langt de fleste projekter blevet helt central for en smidig og effektiv projekterings- og byggeproces. BIM og digitale byggemodeller, hvor tegningsmateriale, specifikationer og tidsplaner er indlejret, mindsker antallet af fejl og hjælper til et bedre samarbejde mellem de forskellige faggrupper.
Hos KHR Architecture kan vi vejlede om IKT-kravene i programmeringsfasen og hjælpe med både IKT-ledelse og BIM Management.

Læs mere