• SUND - Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet

Oversigt

Udbygningen af SDU med det sundhedsfaglige fakultet SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDUs klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog, som KHR Architecture skabte tilbage i 70'erne. Den nye fakultetsbygning kobler Nyt OUH med det eksisterende SDU. Sammenbygningen af det sundhedsfaglige fakultet og universitetshospitalet vil fremme samarbejdet mellem praksis og forskning og på den måde give optimale forhold for uddannelse, forskning og innovation inden for sundhedsområdet. Nyt SUND og Nyt OUH, er samlet set et forsknings- og sygehusprojekt på 275.000m2 og en anlægssum på 6,3 milliard kroner.

Fakta
By
Odense
Land
Danmark
Bygherre
Vejdirektoratet
År
2023
Areal
50 000 ㎡
Finansiering
DKK 1,3 MIA
Partnere
EKJ Rådgivende Ingeniører, Dall & Lindhardtsen Arkitekter

Vidensaksen binder uddannelse, forskning og praksis via et naturligt flow

NytSUND er der ingen kedelige korridorer. Studerende og forskere bevæger sig mellem undervisningslokaler, pause­arealer, mødesteder og studiezoner fra nord til syd i den såkaldte "Vidensaksen", og får undervejs glæde af smukke kig til landskabet udenfor, der trækkes ind via store vinduespartier.

Mod vest ligger institutternes laboratorier, i midten kontorarealer og mod øst et afvekslende gangforløb med undervisningsrum og pause- og opholdsarealer, der har en bredde, så det kan rumme det humane flow i Vidensaksen. SUNDs laboratorier knytter sig direkte på OUHs laboratorier mod syd.

Facade med corten skaber sammenhæng

KHR Architecture står også bag det oprindelige Odense Universitet med sin tydelige strukturalisme og en karakteristisk facade i smukt corten-stål.

Ved at bruge corten som facadebeklædning på Nyt Sund, bliver der skabt sammenhæng mellem den oprindelige del af universitetet og den nye fakultetsbygning, der blev officielt indviet den 1. marts 2024.

Bedste forudsætninger for et forskningsmiljø i verdensklasse

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet rummer 5.000 studerende fordelt på 26 uddannelser. Forskningsmæssigt byder fakultetet på flere verdensførende forskningsmiljøer, som med de nye faciliteter får endnu bedre vilkår.

De fælles funktioner og den tætte kobling fra basal forskning til klinik, som sammenbygningen af universitet og universitetshospital understøtter, giver den translationelle forskning fordelagtige vilkår, som kun findes få steder i verden.

Arkitekturen bygger bro mellem SDU og OUH og giver plads til naturen

En bred bygningskrop placeres i forlængelse af Institut for Molekylær Medicin og i niveau med SDUs stueniveau, der svarer til Niveau 2 i NytSUND. Bygningen kommer ved dette greb til at svæve en etage over terræn, hvilket giver mulighed for en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen og i øvrigt tillader uhindret passage under bygningen i hele dens udstrækning.

På den måde gives der plads på terræn til udeaktiviteter i det grønne samt en overdækket cykel- og bilparkering.

"Arkitekturen i NytSUND understøtter ambitionen om at sætte nye standarder som uddannelses- og forskningmiljø. Planen og flowet i bygningen understøtter samarbejdet på tværs og giver fleksibilitet til at imødekomme en dynamisk organisations skiftende behov."

Janina Zerbe, Kreativ direktør og partner i KHR Architecture
Kontakt

Tilpasningsdygtig arkitektur

Både laboratorier og kontorområder er bygget op omkring fleksible standardmoduler, så enheder kan tilpasses eller forskningsgrupper kan bytte plads, hvis behovet ændrer sig. Det sikrer en høj udnyttelsesgrad og understøtter en dynamisk udvikling af fakultetets forskning.

Laboratoriesporet og kontorsporet bindes sammen af tværgange med plads til uformelle møder og rigtige mødelokaler. Tværgangene forbinder også laboratorier og kontorer med undervisningsarealerne i det østlige spor. En del af universitetshospitalets forskning er placeret på SUND, mens nogle af SUNDs laboratorier vil blive placeret i Nyt OUH tæt på de kliniske funktione

Udforsk

Ørestad Skole og Bibliotek i København er internationalt anerkendt for sin arkitektur, der skaber rammer for leg, læring...

Projektets arkitektoniske hovedidé, er at skabe en gennemlyst bygning med visuel sammenhæng til det omkringliggende landskab, så man...

Grønlands Naturinstitut ligger på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. Det er et hus, der rent arkitektonisk...