• SUND - Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet

Oversigt

Udbygningen af SDU med det sundhedsfaglige fakultet SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDUs klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog, som KHR skabte tilbage i 70'erne. Den nye fakultetsbygning kobler Nyt OUH med det eksisterende SDU. Sammenbygningen af det sundhedsfaglige fakultet og universitetshospitalet vil fremme samarbejdet mellem praksis og forskning og på den måde give optimale forhold for uddannelse, forskning og innovation inden for sundhedsområdet. Nyt SUND og Nyt OUH, er samlet set et forsknings- og sygehusprojekt på 275.000m2 og en anlægssum på 6,3 milliard kroner.

Fakta
By
Odense
Land
Danmark
Bygherre
Vejdirektoratet
År
2023
Areal
50 000 ㎡
Finansiering
DKK 1,2 MIA
Partnere
EKJ Rådgivende Ingeniører, Dall & Lindhardtsen Arkitekter

Vidensaksen binder uddannelse, forskning og praksis via et naturligt flow

NytSUND er der ingen kedelige korridorer. Studerende og forskere vi kunne gå i en oplevelsesrig og social sammenhæng mellem undervisningslokaler, pause­arealer, mødesteder og studiezoner fra nord til syd i den såkaldte "Vidensaksen", og undervejs få varierende kig til landskabet udenfor, der trækkes ind via store vinduespartier.

Mod vest placeres institutternes laboratorier, i midten institutternes kontorarealer og mod øst et afvekslende gangforløb med undervisningsrum og pause- og opholdsarealer, der har en bredde, så det kan rumme det humane flow i Vidensaksen. SUNDs laboratorier knytter sig direkte på OUHs laboratorier mod syd.

Arkitekturen bygger bro mellem SDU og OUH og giver plads til naturen

En bred bygningskrop placeres i forlængelse af Institut for Molekylær Medicin (bygning OU41) og i niveau med SDUs stueniveau, der svarer til Niveau 2 i NytSUND. Bygningen kommer ved dette greb til at svæve en etage over terræn, hvilket giver mulighed for en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen og i øvrigt tillader uhindret passage under bygningen i hele dens udstrækning.

På den måde gives der plads på terræn til udeaktiviteter i det grønne samt en overdækket cykel- og bilparkering.

"Arkitekturen i NytSUND understøtter ambitionen om at sætte nye standarder som uddannelses- og forskningmiljø. Planen og flowet i bygningen understøtter samarbejdet på tværs og giver fleksibilitet til at imødekomme en dynamisk organisations skiftende behov."

Janina Zerbe, Kreativ direktør og partner i KHR Architecture
Kontakt

Udforsk

KHR har tegnet erhvervsgymnasiet Herningsholm i Herning. Bygningen går både i dialog med omgivelser og natur, og inde...

KHR Architecture har som totalentreprenørens arkitektrådgiver gennemført en justeringsrunde og udført projektering af dispositionsforslaget til Regionshospitalet, som er...

KUAs arkitektur er resultatet af en konkurrence, som KHR Arkitecture vandt i 1997. Første fase af projektet stod...