Oversigt

Syddansk Universitet i Odense er arktitektonisk bygget på et princip om konsekvent integration af de centrale funktioner med de forskellige institutområder. Selvom Syddansk Universitet er opført i begyndelsen af 70'erne fremstår det stadig med høj grad af kvalitet såvel funktionelt som arkitektonisk og med en smukt patineret facade i Corten-stål.

Fakta
By
Odense
Land
Danmark
Bygherre
Undervisningsministeriet
År
1973

Nye byggeafsnit i samklang med den oprindelige arkitektur

De nyeste byggeafsnit til Syddansk Universitet er opført i perioden 1993-96. De nye bygninger tilføjes en række nye variationer i såvel eksteriør som i interiøret som en naturlig følge af udviklingen samt de erfaringer, universitetet har fået gennem brugen af de eksisterende bygningsanlæg.
Alligevel er der en klar arkitektonisk sammenhæng med det oprindelige byggeri, der lægger sig strukturalistisk i landskabet med sine karakteristiske flader af smukt beton og Corten-stål.

“Syddansk Universitet er nok det ultimative strukturalistiske projekt og en af de arkitektoniske referencer, som KHR som tegnestue bygger på. Den viser, hvor fremsynet, internationalt inspireret og modig Knud Holscher var i sin arkitektur.”

Jan Søndergaard, Professor og arkitekt
Kontakt

Konsekvent integration som den røde tråd på et stort campusområde

Hoveddisponeringen er baseret på konkurrenceprojektets princip om konsekvent integration af de centrale funktioner med de forskellige institutområder. Den samlede bygningsstruktur er ét stort urbaniseret korpus med fleksible ydergrænser og med interne forbindelser mellem samtlige funktionsområder. Et hovedtræk er anlæggets fritliggende og terræntilpassede placering i den skovbevoksede del af det store område, som er forbeholdt universitetet og eventuelle tilknyttede institutioner.

Udforsk

KHR vandt 1. præmie i en international arkitektkonkurrence med forslaget til Biocenter. Biocenter inspirerer til dynamisk samarbejde og...

KHR har tegnet erhvervsgymnasiet Herningsholm i Herning. Bygningen går både i dialog med omgivelser og natur, og inde...

KHR har udarbejdet et konkurrenceforslag til en ny integreret daginstitution for Københavns Kommune. Daginsitutionen skal rumme både børnehave-...