• Steno Diabetes Center Sjælland - arkitektonisk rådgivning

Oversigt

KHR har som arkitektrådgiver understøttet Novo Nordisk Fonden og Region Sjælland i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland, særligt på hospitaler i Køge, Nykøbing F., Holbæk, Roskilde og Slagelse samt i psykiatrien. Målet har været at sikre høj arkitektonisk kvalitet og en rød tråd på tværs af centrene.

Fakta
By
Flere byer på Sjælland
Land
Danmark
Bygherre
Novo Nordisk Fonden og Region Sjælland
År
2021
Ydelser
Brugerproces, arkitektonisk rådgivning og tilsyn

Brugerprocesser giver indblik

God arkitektur handler om at skabe det rette flow og de optimale rammer til brugerne. Dialog og workshops med fagpersonalet på diabetescentrene har været afgørende for at skabe det helt rigtige afsæt for den nye arkitektur og indretning.
KHR har stor erfaring med netop brugerinddragelse og har organiseret og afviklet forløb i flere af afdelingerne.

"Det har det været en stor fordel, at vi som arkitektrådgiver har kunnet sikre en ensartet høj standard og en rød tråd gennem projekterne, så det enkeltstående tilbud bliver så godt som muligt, og de fysiske rammer understøtter Steno Diabetes Center Sjællands ambition om at fungere som ét center med flere enheder."

Janina Zerbe, Partner og arkitekt.
Kontakt

Om Steno Diabetes Center Sjælland

I efteråret 2017 vedtog regionsrådet i Region Sjælland og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en fælles vision om at styrke diabetesindsatsen i Region Sjælland ved at etablere Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

SDCS bliver etableret med udgangspunkt i Region Sjællands eksisterende sygehusstruktur og forbliver decentral, så alle brugere stadig har nem adgang til deres behandling, men i nye, forbedrede rammer.

Samarbejdet mellem ambulatorierne i regionen skal desuden give et substantielt løft til behandlingens kvalitet og tilgængelighed samt til forskning i og udvikling af diabetesindsatsen. Som et vigtigt element vil Steno Diabetes Center Sjælland skabe et så alsidigt behandlingstilbud, at alle patienter kan inkluderes, og ulighed i sundhed i relation til diabetes reduceres.

© Billeder: Steno Diabetes Center Sjælland - fotograf Carsten Andersen

5 visioner for de fysiske rammer

Den indledende analyse og brugerprocesserne har udmøntet sig i konkrete visioner og arkitektoniske begreber, der er blevet brugt som rettesnor og fokuspunkter på tværs af delprojekterne.

  1. Bygningens rum, funktion og intimitet
  2. Mødet mellem patienten og udvikling
  3. Mødet mellem uderum og bygning
  4. Materialet og farvesammensætning
  5. Lyssætning, dagslys og kunstlys

Arkitektrådgivning sikrer høj og ensartet kvalitet

KHR Architecture har som arkitektrådgiver for bygherre sikret kvaliteten igennem alle faser lige fra design til projektering og udførelse.

Forskellige firmaer har stået for de enkelte delprojekter i det nye Steno Diabetes Center Sjælland, og KHRs konsulenter har derfor haft en væsentligt opgave i at sikre, at de fem visioner blev tilgodeset og omsat i praksis i samtlige projekter.

Udforsk

Rønne Svømmehals bestyrelse har sat gang i en proces, der skal sikre byen et vandkulturhus, når den bedagede...

Det svenske ejendomsselskab Castellum fik hjælp af KHR's bygherrerådgivere i forbindelse med købet af kontorbygningen Blacklight. Ejendomsinvestoren havde...

Institut for Idræt er et hus, hvor nye ideer fødes og testes takket være en unik kobling mellem...