• Sterilcentral til Randers Regionshospital

Oversigt

Den nye sterilcentral er optimalt forbundet med Regionshospitalet i Randers via niveaufri forbindelse gennem en eksisterende transportkorridor. KHR har projekteret bygningen, så arkitekturen imødekommer de høje krav til sterile områder, teknisk udstyr og gnidnigsfri logistik.

Fakta
By
Randers
Land
Danmark
Bygherre
Regionshospital
År
2020
Areal
1200 m2
Finansiering
DKK 42 MIO.
Partnere
Jorton, Ingeniør'ne, Stokvad Rådgivende Inegniører
Ydelser
Projektering og udførelse

Farver markerer rene og urene zoner

For at gøre det let at orientere sig og undgå fejl er der brugt farver i indretningen, der tydeligt adskiller urene og rene zoner. Urene rum er markeret med grøn, mens rene er blå. Bag alle hygiejnestationer der en mørkeblå vægfarve.

Walk-on-ceiling og fuldt adskilte rum

Randers Sterilcentral er indrettet med rene og urene rum, som personalet kommer ind og ud af via sluser.

For at kunne opretholde undertryk og overtryk i de forskellige rum er det vigtigt, at der er tætte samlinger mellem bygningsdelene facader, lofter, vægge og gulve.

Over de tryksatte rum er der bygget et walk on ceiling dæk, hvor det tekniske anlæg står. Her kan driftspersonalet vedligeholde anlægget uden at afbryde sterilcentralens arbejdsflow, der kører 24/7.

Udforsk

Den nye Porsgrunn svømme- og idrætsarena er udviklet som et led i Porsgrunns Kommunes bestræbelser på at forbedre...

Akuthuset udvider det eksisterende Bispebjerg hospital med 66 000 m2, der blandt andet omfatter en fælles akutmodtagelse, intensiv...

KHR vandt 1. præmie i en international arkitektkonkurrence med forslaget til Biocenter. Biocenter inspirerer til dynamisk samarbejde og...