Oversigt

Det ny Sct. Hans hospital er et mønstereksempel på helende arkitektur. De i alt 20.700 m² byggeri indeholder en helt ny retspsykiatrisk afdeling med 126 sengestuer. Arkitekturen tager sit afsæt i de smukke omgivelser i et kuperet terræn, der skråner ned mod Roskilde Fjord. Den nye retspsykiatriske afdeling Sct. Hans tilbyder 126 patienter plads til behandling og sikring i moderne omgivelser. Sct. Hans inddrager den omkringliggende natur i det arkitektoniske hovedgreb som et væsentligt element i den helende arkitektur. Bygningernes placering er tilpasset landskabets topografi, så bygningerne bliver en del af landskabet og landskabet en del af bygningen.

Fakta
By
Roskilde
Land
Danmark
Bygherre
Region Hovedstadens Psykiatri
År
2021
Areal
20 700 ㎡
Finansiering
DKK 700 M
Partnere
Rubow arkitekter A/S, S&M A/S, Oluf Jørgensen A/S, Opland
Ydelser
Totalrådgiver, projektering og IKT

“For at undgå synlige afskærmende foranstaltninger, der ville give retspsykiatrien et uønsket fængselsagtigt udtryk, danner bygningen i sig selv en ydermur, der omkranser grønne fællesarealer og gårdrum."

Mikkel Beedholm, Arkitekt
Kontakt

Enkeltstuer der lukker naturen ind og skaber en hjemlig atmosfære

Helende arkitektur handler også om at skabe en følelse af hjemlighed for den psykiatriske patient for at støtte helingsprocessen og reducere følelsen af at være indlagt eller indsat. Patientværelserne tilbyder mulighed for at trække sig tilbage og er orienteret mod naturen via et skrånende loft, der hæver udsigten mod vinduet. På den måde opdeles rummet i to zoner; en sikker ankomstzone og en privat zone med udsigt over det smukke landskab. Denne opdeling giver patienten forskellige rumfornemmelser og udnytter den dokumenteret positive indflydelse af naturen.

Hovedgrebet på enkeltmandsstuen er et indbygget træmøbel, der integrerer skab, hylder og bord. På den måde er der stadig plads til at den indlagte kan sætte sit eget præg på værelset og træet skaber en varme i rummet, der bidrager til en hjemlig følelse.

Gode rammer til en meningsfuld hverdag

Målet med det Retspsykiatriske Center Sct. Hans er at forebygge ny kriminalitet med individuel psykiatrisk pleje, behandling og rehabilitering. Hjørnestenen i behandlingen er at skabe en meningsfuld hverdag for patienterne, hvor der er mulighed for at træne og holde hverdagsfærdigheder ved lige, så de kan komme tilbage i samfundet. Patienterne er indlagt i gennemsnit 4 år og håbet er, at de gennemtænkte behandlingsfaciliteter og individuelle forløb kan være med til at nedbringe indlæggelsestiden.

Via inddragelse af personalet har KHR Architectures brugereksperter fået input til at skabe det optimale design til den komplekse typologi.
Efter at Sct. Hans Ny Retspyskiatri er taget i brug, har et post occupancy studie evalueret, om designet er lykkedes som tiltænkt, og hvilke læringer, der skal tages med videre til kommende projekter.

Helende arkitektur både inde og ude

Igennem projektet har der været et intensivt fokus på at skabe helende arkitektur med afsæt i nyeste viden på området.
Natur og lys har en dokumenteret positiv indvirkning på patienternes trivsel og Sct. Hans er derfor bygget ind landskabet på en måde, der sikrer smukke udkig både fra patientstuer, og gang- og fællesarealer. Der er aldrig indblik fra en patientstue til den anden, og højtplacerede vinduer giver udsyn selv for sengeliggende patienter.

En gennemgående parameter for plandisponeringen er fokus på patienternes og personalets velvære, arbejdsgange og sikkerhed

Det nye Sct. Hans retspyskiatriske hospital består af 4 sengeenheder, udendørs og indendørs fællesaktiviteter samt et ankomsthus med personale og besøgsfaciliteter. Hver sengeenhed er udformet som en klynge af tre gårdrum. I alt giver det plads til behandling og sikring i moderne omgivelser for 126 patienter.
Ankomstbygningen, som er placeret i forlængelsen af aksen gennem det  eksisterende Sct. Hans Øst, fungerer som bebyggelsens visuelle port.
Anlægget rummer også en stor multihal med en multifunktionel trappe, der kan fungere som tribune. Ved siden ligger et stort terapibassin, der er indlejret i terræn, på en måde så dagslys ledes ned langs væggene og skaber en stemningsfuld rummelighed.

Faciliteter som multisal og terapibassin bruges af et tværfagligt rehabiliteringsteam bestående af bl.a. ergoterapeuter, sygeplejersker og fysioterapeuter som led i behandlingen. Udenfor er der sansekunst i bronze skabt til stedet af Sophia Kalkau.

Udforsk

KHR Architecture har som totalentreprenørens arkitektrådgiver gennemført en justeringsrunde og udført projektering af dispositionsforslaget til Regionshospitalet, som er...

Kverndalen bo- og dagscenter er et plejehjem på 18.000 m2 med 128 heldøgnspladser og 30 dagspladser, hvor KHR...

KHR Architecture står bag det nye center for kræftbehandlingen på Storstrømmens Sygehus i Næstved, der med store vinduespartier...