Oversigt

Haukeland Universitetshospital samler kompetencen omkring børn og unge i et sygehus, der på flere områder sætter nye standarder. Etape 2 af projektet er det første fuldt digitale sygehusprojekt i verden, hvor både projektering og byggepladsarbejdet er helt papirløst.

Fakta
By
Bergen
Land
Norge
Bygherre
Helse Bergen HF
Areal
28.000 ㎡
Finansiering
1,5 MIA NOK

Helende arkitektur for krop og sjæl

Det helhedsorientede fokus i kommer til udtryk i faciliteterne til leg, træning og fysisk udfoldelse, som er et centralt omdrejningspunkt i sygehusets koncept. Det nye sygehusanlæg skaber gode og funktionelle rammer for patienter, pårørende, ansatte og studenter. Rammer der understøtter et innovativt miljø på tværs af traditionelle faggrupper, forskning og undervisning.

Den nye del af hospitalet er højest  trappes ned mod den lave boligbebyggelse i nord. Hermed opnås stort lysindfald og udsynet åbner sig over fjorden og Bergen by.

Ida Garvik, Arkitekt og Country Manager
Kontakt

Psykiatrisk og somatisk børne- og ungdomssygehus i to etaper

Siden 2006 har KHR arbejdet på det nyt børne- og ungdomssygehus for Helse Bergen i to etaper. Sygehuset er del af Haukeland Universitetssygehus. Første etape på 28.000 m2 rummer børne- og ungdomspsykiatrien og blev færdigbygget i 2016, mens den somatiske del af børne- og ungesygehuset er del af anden etape på 50.000 m2, der også rummer en kvindeklinik til gravide. Anden etape forventes afsluttet i 2023.

Den norske natur trækkes ind i hospitalet gennem vinduer, passager og gårdrum

Det grønne vestnorske landskab strækker sig ind igennem anlægget og forbinder det bagvedliggende fjeld, hospitalets uderum og den park-lignende Møllendal Kirkegård ned mod vandet. Bygningerne ligger som lameller på tværs af koterne i landskabet. De lette og lyse glasvolumener på en base af natursten har givet børne- og ungesygehuset kaldenavnet "Glasblokkene".
Bygningerne ligger forskudt, så lyset trækkes ind i bygningsstrukturen og bygning og landskab væves sammen. Mellem lamellerne strækker de grønne drag sig som terrasser, haver og legearealer. Denne struktur udtrykker åbenhed og bryder bygningsmassen ned i mindre enheder, som brugerne kan trives i.

Udforsk

NytOUH er et af de største af de nye danske supersygehuse, der sætter et menneskeligt helhedsskabende og bæredygtigt...

Dansk Center for Partikelterapi er det eneste af sin slags i Danmark, og det unikke byggeri er en...

KHR vandt 1. præmie i en international arkitektkonkurrence med forslaget til Biocenter. Biocenter inspirerer til dynamisk samarbejde og...