• Glasblokkene, trin I - Haukeland børne- og ungesygehus

Oversigt

Haukeland Universitetshospital samler kompetencen omkring børn og unge i et sygehus, der både arkitektonisk og i hele design- og byggeprocessen sætter nye standarder. Etape 2 af projektet er det første fuldt digitale sygehusprojekt i verden, hvor både projektering og byggepladsarbejdet er helt papirløst.

Fakta
By
Bergen
Land
Norge
Bygherre
Helse Bergen HF
År
2023
Areal
29.000 (2016) + 50.000 ㎡ (2023)
Finansiering
NOK 6 MIA
Bæredygtighed
Energieffektivt på passivhusniveau efter NS3701 med geobrønde, solceller, varmepumper; socialt bæredygtig, helende arkitektur
Udmærkelser
Bergens Arkitektur- og Byformningspris 2017;
Finalist i buildingSmart
Partnere
PKA Arkitekter, Rambøll Arkitektur, Landskap Trondheim, Schønherr Landskab
Ydelser
Programmering, 3D-BIM projektering, IKT-ydelse, projektudvikling, arkitektledelse, tegningsløs byggeplads

Helende arkitektur for krop og sjæl

Det helhedsorientede fokus i kommer til udtryk i faciliteterne til leg, træning og fysisk udfoldelse, som er et centralt omdrejningspunkt i sygehusets koncept. Det nye sygehusanlæg skaber gode og funktionelle rammer for patienter, pårørende, ansatte og studenter. Arkitekturen fremmer den sociale bæredygtighed, fordi den tager afsæt i patienternes behov og understøtter et innovativt miljø på tværs af traditionelle faggrupper, forskning og undervisning.

Den nye del af hospitalet er højest og trappes ned mod den lave boligbebyggelse i nord. Hermed opnås stort lysindfald og udsynet åbner sig over fjorden og Bergen by.

Mai Svanholt, Associeret partner
Kontakt

Funktion og hjemlighed via specialdesignet inventar

Det særlige facademøbel i birkefiner giver varme og stoflighed til et klinisk miljø, samtidig med at det indeholder funktioner som pårørendeseng, arbejdsplads og afskærmning. Møblet fremstår udefra som en foring af rummet, og er indefra med til gøre skalaen i de store vinduesflader menneskelig.

Psykiatrisk og somatisk børne- og ungesygehus i to etaper

Siden 2006 har KHR arbejdet på det nyt børne- og ungesygehus for Helse Bergen HF i to etaper. Sygehuset er del af Haukeland Universitetssygehus. Første etape på 28.000 m2 rummer børne- og ungdomspsykiatrien og blev færdigbygget i 2016, mens den somatiske del af børne- og ungesygehuset er del af anden etape på 50.000 m2, der også rummer en kvindeklinik til gravide. Anden etape, som er fuldt papirløs, forventes afsluttet i 2023.

Den norske natur trækkes ind i hospitalet gennem vinduer, passager og gårdrum

Det grønne vestnorske landskab strækker sig ind igennem anlægget og forbinder det bagvedliggende fjeld, hospitalets uderum og den park-lignende Møllendal Kirkegård ned mod vandet. Bygningerne ligger som lameller på tværs af koterne i landskabet. De lette og lyse glasvolumener på en base af natursten har givet børne- og ungesygehuset kaldenavnet "Glasblokkene".
Bygningerne ligger forskudt, så lyset trækkes ind i bygningsstrukturen og bygning og landskab væves sammen. Mellem lamellerne strækker de grønne drag sig som terrasser, haver og legearealer. Denne struktur udtrykker åbenhed og bryder bygningsmassen ned i mindre enheder, som brugerne kan trives i.

Energieffektivt byggeri støttet af Enova

Børne- og ungdomssygehuset opføres som et energieffektivt byggeri på passivhusniveau med energimærke A og har modtaget 39 mio. NOK i støtte til grønne tiltag af den norske fond Enova. Det totale klimagasudslip gennem byggeriets levetid er reduceret med 30% i forhold til nuværende praksis blandt andet via 1000 m2 transparente solceller på facaden og 165 geobrønde.

Udforsk

Dansk Center for Partikelterapi er det eneste af sin slags i Danmark, og det unikke byggeri er en...

Det ny Sct. Hans hospital er et mønstereksempel på helende arkitektur. De i alt 20.700 m² byggeri indeholder...

NytOUH er et af de største af de nye danske supersygehuse, der sætter et menneskeligt helhedsskabende og bæredygtigt...