Utterslev Skole Vand og hoppende børn
Undervisningarkitektur der understøtter den pædagogiske vision

Undervisningsarkitektur, der giver de bedste rammer for læring og understøtter skolens vision

De fysiske rammer har en afgørende indflydelse på undervisningsmiljøet, og det forpligter os som arkitekter. KHR Architecture brænder for at skabe læringsmiljøer, der giver lyst til at lære og samtidig understøtter organisationens undervisningsmetoder.

Vi programmerer, skitserer og projekterer alt fra folkeskoler og gymnasier til universiteter og forskningsmiljøer. Vi tager afsæt i brugerne og den nyeste viden om indlæring, trivsel og pædagogik og tænker samtidig langsigtet, så arkitekturen imødekommer skiftende behov og læringsstrategier.

Heimdahl Videregående Skole
Inspirerende uddannelsesmiljøer som her på Heimdal Skole

Inspirerende uddannelsesmiljøer med fokus på lys, flow og funktion

Arkitekturen kan undersøtte de pædagogiske værktøjer, som bruges i forskellige undervisningssituationer. Gennem rummenes udformning sikres tryghed og overblik. Det daglige flow gennem bygningen kan understøttes af strategisk placerede lysindfald og muligheder for indkig, samtidig med at brugernes kroppe udfordres til at gå på opdagelse i bygningen gennem utraditionelle rumforløb, varieret placeringer af vinduer efter dagslysmiljø og inspirerende alternativer til det klassiske undervisningsrum.

Ørestad skole børn i centrum
KHR har årtiers erfaring med skolearkitektur

Årtiers erfaring med skolebyggeri

I årtier har KHR programmeret og projekteret uddannelsesmilløer tilpasset skiftende pædagogiske principper, didaktisk tænkning og nyeste læringsmetoder.

Baseret på den moderne tankegang om "systemskolen" udviklede KHR i begyndelsen af 1970'erne Trineskolen, der var inspireret af periodens fokus på optimerede byggesystemer.

I begyndelsen af det nye årtusinde var vi som arkitekter med til at skabe Utterslev Skole, der symboliserer en helt ny måde at tænke undervisning på, hvor grænserne mellem de traditionelle discipliner blev brudt ned, og man begyndte at tænke skole og fritid sammen.

I 2012 stod Ørestad skole færdig. En skole, som gentænker den klassiske grundskole ved at skabe rumligheder, der vækker børnenes nysgerrighed og interesse, samtidig med at fællesskabet og en erfaringsbaserede læringsproces understøttes.

I dag er vi ved at projektere en uddannelsesinstitution i Nuuk, hvor arkitekturen understøtter børnenes vækst og læring fra vuggestue til udskoling, og i Berlin projekterer vi en skole, der er struktureret efter et berlinsk "cluster"-concept, hvor den store skoler er delt op i mindre skoleenheder. 

Ørestad Skole - første skoledag
Ørestad Skole - første skoledag

“Med fokus på børns forståelse af rum er rummene skabt til at være små nok til, at børnene føler sig trygge, og samtidig store nok til, at man nysgerrigt kan se om hjørnet.”

Mikkel Beedholm, kreativ partner og arkitekt, om Ørestad Skole.
Kontakt

Ørestad skole - siddeniche
Skolebyggeri i øjenhøjde og med godt indeklima

Uddannelsesbyggeri stiller høje krav til robusthed, akustik og lysforhold

KHR trækker på mange års erfaring med at bygge skoler, universiteter og daginstitutioner. Det medviker til at sikre, at uddannelsesbyggeriet lever op til de store krav, der er til materialernes holdbarhed, akustik og lysforhold.

Vores interne forskningsafdeling bidrager samtidig med den nyeste viden omkring emner som optimering af social bæredygtighed, energiforbrug og lys, blandt andet via forskningsprojekter i samarbejde med kommuner og folkeskoler.

Ørestad_Skole_leg og farver
Læringsmiljøer med blik for brugerne

Optimale rammer for læringsmiljøer er ofte et spørgsmål om at have indsigt i de komplekse organisatoriske rammer

Vores erfaring er, at en god brugerproces med velplanlagte møder er givende og frugtbar i processen. Workshops og møder kan bidrage til at optimere arkitekturens overordnede flow og præcisere brugernes forskellige behov og ønsker i forhold til undervisningsmetoder og læringsstile. Brugerprocesser kan med fordel gennemføres med ledelse, administration, undervisningspersonale og elever. Processen undersøttes af samskabelse med elever, innovation af nye løsninger og evaluering af forskere.

Udforsk

KHR Architecture står bag det nye center for kræftbehandlingen på Storstrømmens Sygehus i Næstved, der med store vinduespartier...

Gilleje Sø- og Havbad er en kombination af renovering og nybyg, som KHR Architecture har lavet koncept- og...

Designskolen Kolding skal udvides og åbnes op mod lyset, så der er plads til både værksteder til kunstnerisk...