Et godt wayfinding-koncept indtænker også udearealer.
Wayfinding-design handler om at hjælpe brugerne til at finde vej så intuitivt og effektivt som muligt.

Hvad er wayfinding?

Wayfinding omfatter alle måder, som folk orienterer sig på, og hvordan de navigerer fra ét sted til et andet. Processen kan deles op i fire faser, som man skal tage hensyn til for at designe et brugervenligt wayfinding-koncept:

  • Orientering: Hvor er jeg nu?
  • Ruteplanlægning: Hvordan kommer jeg hen til mit mål?
  • Mental kortlægning: Kan jeg genkende steder, hvor jeg har været, og regne ud, hvor jeg skal hen?
  • Ankomst: Kan jeg genkende, at jeg er kommet til mit mål?
Vores wayfinding-eksperter har hjulpet By & Havn med bedre orientering i en række af byens P-huse.

"Det handler om at analysere stedet og bygningen for at skabe en enkel og logisk vejvisning. Vi har erfaring med wayfinding-projekter af meget forskellig art og kan helt sikkert også designe en god løsning til jer."

Kirsten Bernild, Grafisk Designer, Cand. arch.

Ørestad Skole - første skoledag
God arkitektur viser også vej og understøtter de ønskede flows.

God arkitektur understøtter wayfinding

Hovedformålet med wayfinding er at hjælpe brugerne til at finde rundt i bygninger og udearealer på en effektiv og helst intiutiv facon. Bygninger med et godt arkitektonisk flow og en gennemtænkt planløsning er lettere at orientere sig i og har derfor mindre behov for skilting.

Man kan bruge gulvet aktivt til at lede på vej eller bruge elementer som beplantning, møblering eller lys til at understrege en retning. Selve bygningsvolumenet kan også vise vej, som her på Ørestad skole og bibliotek.

Wayfinding for kids
Vejvisning skal tilpasses bygningens brugere.

Vis vej i øjenhøjde med brugerne

Wayfinding sker altid i et samspil mellem brugeren og wayfinding-elementerne.
Hvad der er et godt wayfinding design kommer derfor helt an på målguppen. Alder, kulturel og sproglig baggrund er bare nogle af de parametre, der giver vidt forskellige forudsætninger for at afkode skilte og tegn. I bygninger med mange forskellige brugertyper, er det vigtigt at ramme bredt – enten ved at bruge universelle tegn og metoder eller via et sammensat vejfindingskoncept, der kan aflæses på forskellige måder afhængigt af brugerens forudsætninger.

wayfinding outside
Wayfinding-design bliver bedst, hvis det indtænkes i arkitekturen lige fra start.

Vejvisning handler om mere end skilte

Skilte er ofte et bærende element i et wayfinding design, men der er mange andre redskaber, der kan understøtte vejfinding og intuitiv orientering i en bygning eller område. Man kan fx arbejde med farvesætning til at markere en bestemt funktion, bruge figurative, lydmæssige, taktile eller interaktive, digitale elementer.

Kunstværker og arkitektur kan også være med til at fremme brugernes orientering på et sted ved at skabe letgenkendelige fixpunkter. Af samme grund bør wayfinding designet være en del af projekteringsfasen, så wayfinding-elementerne indtænkes i bygningens udformning.

EIFO skiltning
Skiltning er en ofte en vigtig del af et wayfinding koncept, men bør ikke stå alene.

Et godt skilteprogram kan sjældent undværes

Når det er sagt, er skilte en vigtigt del af de fleste wayfinding designs. Vi ved, hvordan man skaber et helstøbt wayfinding koncept med afsæt i det konkrete projekt. Skilteprogrammet indeholder ofte oversigtskort, forskellige skiltetyper og piktogrammer til at vise vej og udpege af alt fra etager til lokaler og toiletter.

Skiltning er også væsentlig i forhold til sikkerhed og orienteringen i farlige situationer. Vores eksperter har en grafisk-arkitektonisk baggrund, så de kan skabe et skiltedesign, der er synligt uden at dominere. 

Wayfinding på skole
Wayfinding på Amalie Skrams skole

Har I brug for et gennemført wayfinding design?

Vi arbejder både med wayfinding på konceptniveau og udformer de konkrete skilteprogrammer og -planer.
Wayfinding-konceptet tager afsæt i projektet og jeres ønsker som bygherre, de gældende regelsæt og ikke mindst brugerne.

Konceptet skitserer de overordnede tanker for wayfinding-strategien og dens udtryk, mens vi med det egentlige wayfinding-program konkretiserer de forskellige skilte og vejvisningselementer, deres funktion, fysiske karakter og placeringsmuligheder.
 
Typisk laver vi også en designmanual, der sikrer en ensartet brug af de forskellige wayfinding-elementer - både i det igangværende projekt, og hvis der bliver behov for at udvide skiltningen på et senere tidspunkt. Kontakt os meget gerne for at høre mere om mulighederne i jeres projekt.

Udforsk

Grønlands Naturinstitut ligger på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. Det er et hus, der rent arkitektonisk...

KHR har udarbejdet et konkurrenceforslag til en ny integreret daginstitution for Københavns Kommune. Daginsitutionen skal rumme både børnehave-...

Schulzentrum Lehrte-Süd er et stort skoleprojekt, hvor KHR Architecture sammen med tyske samarbejdspartnere skal designe og projektere en...