Landskabsarkitektur

Hvad er wayfinding?

Wayfinding omfatter alle måder, som folk orienterer sig på, og hvordan de navigerer fra ét sted til et andet. Processen kan deles op i fire faser, som man skal tage hensyn til for at designe et brugervenligt wayfinding-koncept:

  • Orientering: Hvor er jeg nu?
  • Ruteplanlægning: Hvordan kommer jeg hen til mit mål?
  • Mental kortlægning: Kan jeg genkende steder, hvor jeg har været, og regne ud, hvor jeg skal hen?
  • Ankomst: Kan jeg genkende, at jeg er kommet til mit mål?
Ørestad Skole - første skoledag

God arkitektur understøtter wayfinding

Hovedformålet med wayfinding er at hjælpe brugerne til at finde rundt i bygninger og udearealer på en effektiv og helst intiutiv facon. Bygninger med et godt arkitektonisk flow og en gennemtænkt planløsning er lettere at orientere sig i og har derfor mindre behov for skilting.

Man kan bruge gulvet aktivt til at lede på vej eller bruge elementer som beplantning, møblering eller lys til at understrege en retning. Selve bygningsvolumenet kan også vise vej, som her på Ørestad skole og bibliotek.

Wayfinding i øjenhøjde

Vis vej i øjenhøjde med brugerne

Wayfinding sker altid i et samspil mellem brugeren og wayfinding-elementerne.
Hvad der er et godt wayfinding design kommer derfor helt an på målguppen. Alder, kulturel og sproglig baggrund er bare nogle af de parametre, der giver vidt forskellige forudsætninger for at afkode skilte og tegn. I bygninger med mange forskellige brugertyper, er det vigtigt at ramme bredt – enten ved at bruge universelle tegn og metoder eller via et sammensat vejfindingskoncept, der kan aflæses på forskellige måder afhængigt af brugerens forudsætninger.

Vejvisning på jorden

Vejvisning handler om mere end skilte

Skilte er ofte et bærende element i et wayfinding design, men der er mange andre redskaber, der kan understøtte vejfinding og intuitiv orientering i en bygning eller område. Man kan fx arbejde med farvesætning til at markere en bestemt funktion, bruge figurative, lydmæssige, taktile eller interaktive, digitale elementer.

Kunstværker og arkitektur kan også være med til at fremme brugernes orientering på et sted ved at skabe letgenkendelige fixpunkter. Af samme grund bør wayfinding designet være en del af projekteringsfasen, så wayfinding-elementerne indtænkes i bygningens udformning.

Skiltedesign

Et godt skilteprogram kan sjældent undværes

Når det er sagt, er skilte en vigtigt del af de fleste wayfinding designs. Vi ved, hvordan man skaber et helstøbt wayfinding koncept med afsæt i det konkrete projekt. Skilteprogrammet indeholder ofte oversigtskort, forskellige skiltetyper og piktogrammer til at vise vej og udpege af alt fra etager til lokaler og toiletter.

Skiltning er også væsentlig i forhold til sikkerhed og orienteringen i farlige situationer. Vores eksperter har en grafisk-arkitektonisk baggrund, så de kan skabe et skiltedesign, der er synligt uden at dominere. 

Wayfinding på skole

Har I brug for et gennemført wayfinding design?

Vi arbejder både med wayfinding på konceptniveau og udformer de konkrete skilteprogrammer og -planer.
Wayfinding-konceptet tager afsæt i projektet og jeres ønsker som bygherre, de gældende regelsæt og ikke mindst brugerne.

Konceptet skitserer de overordnede tanker for wayfinding-strategien og dens udtryk, mens vi med det egentlige wayfinding-program konkretiserer de forskellige skilte og vejvisningselementer, deres funktion, fysiske karakter og placeringsmuligheder.
 
Typisk laver vi også en designmanual, der sikrer en ensartet brug af de forskellige wayfinding-elementer - både i det igangværende projekt, og hvis der bliver behov for at udvide skiltningen på et senere tidspunkt. Kontakt os meget gerne for at høre mere om mulighederne i jeres projekt.

Udforsk

Heimdal Videregående Skole er en kombineret videregående skole med plads til 1.020 elever, som foruden undervisningslokaler også indeholder...

KHR project management har understøttet kapitalforvalteren Savills Investment Management i købsprocessen af 57 Rema 1000-butikker fordelt over hele...

Coco Hotel er et boutiquehotel med beliggende i hjertet af Vesterbro i København. Det tidligere Copenhagen Crown Hotel...