Boligarkitektur skal skabe gode rammer for liv

Boligarkitektur med ambitioner

Vores bedste fundament for den gode boligarkitektur er en tæt dialog med bygherre, en solid forståelse af stedet og et klart fokus på de fremtidige brugere. 

Vi skitserer, renoverer, projekterer og rådgiver om både almene og private boliger, og vi sætter en ære i at udfordre os selv og vores bygherre, så vi får forløst boligprojektets fulde potentiale. 

Det behøver ikke være dyrt at bygge ambitiøse boliger, men det kræver, at man tænker sig om.

Et godt greb er at give byggeriet en enkel identitetsskabende signatur til glæde for både beboerne og bybilledet.

Boligen i bebyggelsen i byen - KHR Architecture
Boligen i bebyggelsen i byen - KHR Architecture

Byen, bebyggelsen, boligen - sammen skaber vi det gode samfund

Det sted vi bor er afgørende for, hvem vi møder, og hvor vores liv udspiller sig både socialt og professionelt. Hvis vi vil skabe sammenhængskraft i vores byer og samfund, skal vi have fokus på diversiteten i de lokale miljøer, og her spiller boligbyggeriet og dens arkitektur en væsentlig rolle.  

Hos KHR Architecture har vi derfor ikke kun fokus på at skabe den gode bolig isoleret set, men på byrummet, bebyggelsen og boligen. Det hele starter med en analyse af den konkrete situation og det konkrete behov, så vi får en plan, der binder de tre niveauer sammen.

Vi brænder for at skabe bedre byer via alsidige boligprojekter, der skaber synergier på tværs af generationer, økonomisk formåen og husholdningsstørrelse. Derfor går vi meget gerne i dialog med jer om jeres projektideer.

Kirsebærhaven - naturlige materialer
Langtidsholdbar æstetik og god funktionalitet sikrer boliger med lang levetid

Langtidsholdbare boliger i funktion og æstetisk

Der findes ingen formel på at skabe den gode bolig, men uanset om vi tegner boligbyggeri til unge, singler, familier, seniorer eller personer med særlige behov, så skal arkitekturen være fremsynet. 

God arkitektur har en iboende robusthed, så den kan imødekomme skiftende behov og er skabt af materialer, der holder i det givne klima og den givne brugskontekst. Ellers kan billigt byggeri hurtigt blive dyrt både for miljø og økonomi, når drift og vedligehold tages med i betragtning.

Igen er de gode løsninger ikke nødvendigvis dyre, men de skal være gennemtænkte, og det er dér, vores styrke som arkitekter ligger. 

På tværs af boligtyper vægter vi gode lysforhold og naturlige materialer, der er med til at skabe et behageligt indeklima og give byggeriet en bæredygtig profil

Byplanekspert Elisabeth Jeppesen - ansvarlig for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture
Elisabeth Jeppesen - ansvarlig for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture

Byplan - få hjælp helt fra starten

Har I ideer til en boligbebyggelse eller et mixed-use projekt, men mangler hjælp til at få kommunen med på ideen? Så kontakt vores byplan-konsulenter, der tilbyder idéudvikling på baggrund af en stærk planfaglig indsigt.

Byplanarbejdet er komplekst, så det kan være en fordel at få en byplankonsulent til at hjælpe med at tolke de lovmæssige rammer og bindinger, som området er pålagt, og projektet skal forholde sig til. I vores erfaring kan kompetent byplanarbejde være afgørende for, om projektet i det hele taget bliver en realitet, og et grundigt forarbejde mindsker risikoen for dyre omveje senere i projektet. Kontakt Elisabeth Jeppesen for en uforpligtende samtale.

Boligtypologi KHR Architecture
Boligtypologi med fokus på fællesskab - KHR Architecture

En ny rækkehustypologi med fokus på fællesskab og bæredygtighed

KHR Architecture har i en række projekter afsøgt mulighederne for at skabe innovative og velfungerende rækkehusbebyggelser. Ved at sprænge typologien for hvad et typisk rækkehus er, opnås en højere bebyggelsesprocent samtidig med en høj kvalitet af lys, luft og rumlighed. Afsættet for det arkitektoniske greb er at skabe en boligbebyggelse, hvor socialt samvær er en hovednøgle. En hybrid af det fælles rekreative fra karréen kobles med det private fra parcelhuset med egen have og terrasse og tilføjes rækkehusets tætte, bæredygtige typologi i en moderne fortættet bykontekst.

Med stor indlevelse i beboernes hverdag tilgodeses behov for en balance mellem privatliv og naboskab. Den innovative nye boligtypologi blander det bedste fra rækkehuse, lejligheder og villahuse og er bare ét eksempel på, hvordan vi hos KHR Architecture skaber fornyelse med afsæt i det konkrete projekt.

Udforsk

Arlanda Lufthavn nord for Stockholm er et enormt anlæg med terminaler, tilkørselsanlæg og P-huse. I det nye årtusinde...

KHR vandt 1. præmie for forslaget om at skabe et levende og inddragende nyt rådhus for ansatte og...

Dolomithusene blander det bedste fra rækkehuse, lejligheder og villahuse for at opnå en højere bebyggelsesprocent med en samtidig...