Brugerinddragelse i arkiktonisk udvikling

Brugerinddragelse sikrer indsigt og ejerskab 

Vores brugerproces-eksperter har stor erfaring med at planlægge og gennemføre forløb, der sikrer, at I får indsamlet viden om de fremtidige brugeres behov, krav og ønsker. Brugerne er ofte erfaringseksperter, der ligger inde med viden, som er afgørende at have for øje, når byggeprogrammet til jeres projekt udformes.

Samtidig er brugerinddragelsen væsentlig for at få brugerne til at tage ejerskab og dermed være med til at gøre jeres byggeri til en succes, når det står færdigt. 

Brugerinvolvering styrker designprocessen

Vores eksperter i brugerinvolvering skræddersyer forløbet til jeres projekt

Hvert projekt og hver brugergruppe er sin egen, og derfor er der ikke en fast drejebog for den gode brugerproces. Vores eksperter skræddersyer et forløb med afsæt i det konkrete projekt og de tidsmæssige og økonomiske rammer med det formål at indsamle mest mulig viden om brugsmønstre, ønsker og forbehold. Alle vores brugerinddragelsesseksperter har en baggrund som enten arkitekt, konstruktør eller ingeniør og kan derfor oversætte brugernes ønsker til konkrete bygningsmæssige løsninger. 

Takket være vores in-house forskningsafdeling har vi også mulighed for at lave mere vidtrækkende brugerstudier og udvikler løbende vores metoder inden for brugerinddragelse og arkitektonisk praksis.

 

Prioriteringsværktøj i brugerprocessen

Dialogbaserede brugerinddragelsesprocesser: samtaler, høringer og workshops

En god brugerproces kræver forberedelse, så vi får identificeret alle relevante brugergrupper og ved, hvilke forhold vi skal være særligt opmærksomme på. På den måde undgår vi at spilde tid på unødige omveje i den videre proces. Nogle gange kan samtaler med enkelte interessentgrupper være nyttige, og i de fleste tilfælde vil vi bruge workshops til at skabe dialog og få konkrete indspark fra deltagerne. Formatet for brugerinddragelsen afhænger meget af brugergruppen. 

Hvis brugerprocessen munder ud i et byggeprogram, har vi gode erfaringer med at præsentere og diskutere udkastet med relevante brugergrupper, før vi laver den endelige version. Det giver både værdifuld feedback og sikrer ejerskab blandt de fremtidige brugere, som er med til at gøre det færdige projekt til en succes. 

Wayfinding via farver

Post occupancy evalueringer

Vi oplever en stigende efterspørgsel på post occupancy evalueringer, der giver en forståelse af, om bygningen i praksis fungerer som tiltænkt. Her kan brugerstudier i form af interviews, workshops eller observationer være en effektiv måde at afdække, om arkitekturen understøtter brugerne optimalt. 
Vi anbefaler, at man venter et år med at lave sin post occupancy evaluering, så bygningen har været igennem en årscyklus. På baggrund af undersøgelsen udarbejder vi en rapport inklusiv eventuelle forslag til forbedringer af arkitektur eller indretning, hvis vi ser et optimeringspotentiale.

Det er fristende at spare på evalueringen, når først bygningen er taget i brug, men post occupancy studier giver indsigt og værdi både i forhold til det konkrete og i forhold til kommende projekter og er i vores erfaring en rigtig god investering.

Udforsk

Billund Lufthavn blev i 2002 udbygget med en ny passagerterminal tegnet af KHR. Den nye terminal på 40.000...

En gennemgribende ombygning af lufthavnens transithal med stor respekt for Vilhelm Lauritzens oprindelige indretning fra 1960.

Hellig Kors Kirkes arkitektur er tænkt og formet som en abstraktion over det åbne horisontale landskabsrum ved Jyllinge....