Brugerproces

Brugerprocessen sikrer indsigt og ejerskab 

Vores brugerproces-eksperter har stor erfaring med at planlægge og gennemføre forløb, der sikrer, at I får indsamlet viden om de fremtidige brugeres behov, krav og ønsker. Brugerne er ofte erfaringseksperter, der ligger inde med viden, som er afgørende at have for øje, når byggeprogrammet til jeres projekt udformes.

Samtidig er brugerinddragelsen væsentlig for at få brugerne til at tage ejerskab og dermed være med til at gøre jeres byggeri til en succes, når det står færdigt. 

Arkitektoniske brugerstudier

Vores eksperter i brugerprocesser skræddersyer forløbet til jeres projekt

Hvert projekt og hver brugergruppe er sin egen, og derfor er der ikke en fast drejebog for det gode brugerforløb. Vores eksperter skræddersyer et forløb med afsæt i det konkrete projekt og de tidsmæssige og økonomiske rammer med det formål, at indsamle mest mulig viden om brugsmønstre, ønsker og forbehold. Alle vores brugerproceseksperter har en baggrund som enten arkitekt, konstruktør eller ingeniør og kan derfor oversætte brugernes ønsker til konkrete bygningsmæssige løsninger. 

 

ELFORSK projekt Energioptimering med adaptivt lys i folkeskolen

Dialogbaserede brugerprocesser: samtaler, høringer og workshops

En god brugerproces kræver forberedelse, så vi får identificeret alle relevante brugergrupper og ved, hvilke forhold vi skal være særligt opmærksomme på. På den måde undgår vi at spilde tid på unødige omveje i den videre proces. Nogle gange kan samtaler med enkelte interessentgrupper være nyttige, og i de fleste tilfælde vil vi bruge workshops til at skabe dialog og få konkrete indspark fra deltagerne. Formatet for brugerprocessen afhænger meget af brugergruppen. 

Hvis brugerprocessen munder ud i et byggeprogram, har vi gode erfaringer med at præsentere og diskutere udkastet med relevante brugergrupper, før vi laver den endelige version. Det giver både værdifuld feedback og sikrer ejerskab blandt de fremtidige brugere, som er med til at gøre det færdige projekt til en succes. 

Udforsk

Billund Lufthavn blev i 2002 udbygget med en ny passagerterminal tegnet af KHR. Den nye terminal på 40.000...

Heimdal Videregående Skole er en kombineret videregående skole med plads til 1.020 elever, som foruden undervisningslokaler også indeholder...

Kirsebærhaven er en ny type etageboligbebyggelse udviklet af KHR. Boligerne flettes ind i hinanden, så der dannes ankomster...