Brugerinddragelse i arkiktonisk udvikling

Brugerinddragelse sikrer indsigt og ejerskab 

Vores brugerproces-eksperter har stor erfaring med at planlægge og gennemføre forløb, der sikrer, at I får indsamlet viden om de fremtidige brugeres behov, krav og ønsker. Brugerne er ofte erfaringseksperter, der ligger inde med viden, som er afgørende at have for øje, når byggeprogrammet til jeres projekt udformes.

Samtidig er brugerinddragelsen væsentlig for at få brugerne til at tage ejerskab og dermed være med til at gøre jeres byggeri til en succes, når det står færdigt. 

Brugerinvolvering styrker designprocessen

Vores eksperter i brugerinvolvering skræddersyer forløbet til jeres projekt

Hvert projekt og hver brugergruppe er sin egen, og derfor er der ikke en fast drejebog for den gode brugerproces. Vores eksperter skræddersyer et forløb med afsæt i det konkrete projekt og de tidsmæssige og økonomiske rammer med det formål at indsamle mest mulig viden om brugsmønstre, ønsker og forbehold. Alle vores brugerinddragelsesseksperter har en baggrund som enten arkitekt, konstruktør eller ingeniør og kan derfor oversætte brugernes ønsker til konkrete bygningsmæssige løsninger. 

Takket være vores in-house forskningsafdeling har vi også mulighed for at lave mere vidtrækkende brugerstudier og udvikler løbende vores metoder inden for brugerinddragelse og arkitektonisk praksis.

 

Prioriteringsværktøj i brugerprocessen

Dialogbaserede brugerinddragelsesprocesser: samtaler, høringer og workshops

En god brugerproces kræver forberedelse, så vi får identificeret alle relevante brugergrupper og ved, hvilke forhold vi skal være særligt opmærksomme på. På den måde undgår vi at spilde tid på unødige omveje i den videre proces. Nogle gange kan samtaler med enkelte interessentgrupper være nyttige, og i de fleste tilfælde vil vi bruge workshops til at skabe dialog og få konkrete indspark fra deltagerne. Formatet for brugerinddragelsen afhænger meget af brugergruppen. 

Hvis brugerprocessen munder ud i et byggeprogram, har vi gode erfaringer med at præsentere og diskutere udkastet med relevante brugergrupper, før vi laver den endelige version. Det giver både værdifuld feedback og sikrer ejerskab blandt de fremtidige brugere, som er med til at gøre det færdige projekt til en succes. 

Udforsk

KHR's finske partner APRT ApS vandt og lavede helhedsplan for Ørestad. Den store bebyggelsestæthed og højde, der karakteriserer...

Forum Horsens svungne facade står i dag som et prægnant vartegn for byen Horsens og har været en...

KHR Architecture står bag det nye center for kræftbehandlingen på Storstrømmens Sygehus i Næstved, der med store vinduespartier...