Bæredygtig arkitektur og bæredygtigt byggeri er komplekse størrelser, som kræver en helhedsorienteret tilgang og et vågent blik på den hastige udvikling af nye krav, redskaber og muligheder på bæredygtighedsområdet.

Bæredygtigt byggeri er en kompleks størrelse - vi har overblikket

Bæredygtighed i arkitektur og byggeri er et komplekst område, og som bygherre kan det være svært at overskue, hvor der er mest bæredygtig værdi at hente i det konkrete projekt. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtig arkitektur med udgangspunkt i bl.a. FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og EU's Taksonomi.

Med afsæt i de konkrete rammer og muligheder sikrer vi, at den samlede balance omkring miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed går op i en højere enhed. Det gælder det korte og det lange perspektiv, som begge spiller en væsentlig rolle i det enkelte projekts samlede bæredygtighedsprofil. De enkelte projekters bæredygtighedsprofil-og strategi understøttes løbende af vores faglige forum for bæredygtighed. Her har vi bl.a. tilknyttet DGNB- og LCA-konsulenter samt forskningsfaglig ekspertise indenfor udvikling og evaluering af bæredygtige løsninger i arkitekturen og byggeriet. 

DGNB blomst
DGNB kan bruges enten som en rettesnor for at huske både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed i projekterne - uanset om man vælger at certificere sit byggeri eller ej.

DGNB-certificerede rådgivere med 360 graders fokus på bæredygtig arkitektur

Mange af vores bygherrer efterspørger Svanemærkning eller DGNB-certificering af deres byggeprojekter. Vi har in-house bæredygtighedsspecialister, der er uddannet til at rådgive om byggeri ud fra Svanemærket eller DGNB-standarder, som kan være en nyttig ledetråd, også selvom projektet ikke skal certificeres.

DGNB er en tysk non-profit organisation, der arbejder for at fremme bæredygtigt byggeri, blandt andet via deres certificeringsordning. DGNB er både internationalt og i Danmark førende inden for bæredygtighedscertificering og er anerkendt på verdensplan for sin unikke helhedstilgang til vurdering af bygningers bæredygtighed. Ud over at vurdere bygningens bæredygtighedsprofil i et livstidsperspektiv, er DGNB den eneste certificering, der vægter social og økonomisk bæredygtighed på samme niveau som den miljømæssige. 

Vi arbejder med alle tre parametre i vores projekter - uanset om byggeriet skal certificeres eller ej.

Heimdal Videregående Skole indre arkitektur
Arkitektur med mennesket i centrum er vores udgangspunkt for socialt bæredygtighed.

Social bæredygtighed i arkitekturen

Vores byggeri har stor indflydelse på de muligheder vi har som mennesker - der hvor vi bor, uddanner os, arbejder eller bliver behandlet. Derfor tager vi udgangspunkt i at vores behov, relationer og sociale forhold spiller en afgørende rolle for god bæredygtig arkitektur. Sammen med bygherre, ved hjælp af brugerinvolvering og kvalitative undersøgelser afklarer vi, hvordan vores arkitektoniske løsninger bedst muligt understøtter vores sociale potentialer og muligheder. 

Via vores forskningsenhed undersøger og dokumenterer vi, hvordan vores arkitektur kan bidrage til social bæredygtighed. Den viden bruger vi naturligvis i vores projekter til at skabe boligmiljøer med social sammenhængskraft, skoler der giver rum for samvær og forskellighed eller børnesygehuse, hvor barnet er barn frem for patient.

Heimdal Videregående Skole
CO2-reduktion og biodiversitet er blot nogle af de parametre, som grønne byggerier kan være med til at understøtte.

Miljømæssig bæredygtighed

Den miljømæssige dimension er det første mange tænker på, når vi taler om bæredygtigt og grønt byggeri. Den miljømæssige bæredygtighed i arkitekturen handler om at skabe sunde bygninger med et lavt energiforbrug og med hensyntagen til klima og miljø - både bagudrettet og fremadrettet.

Vi ser på materialernes miljøpåvirkning, hvordan byggeri og bygning påvirker nærmiljøet og har fokus på den samlede livscyklus fra byggefase til drift og vedligehold. 

Netop fordi miljøpåvirkningen af de materialer, der bruges i byggeriet, udgør en meget stor del af bygningens miljømæssige aftryk, er bygningens levetid afgørende. Hos os skaber vi altid arkitektur, der både funktionelt, æstetisk og i sin holdbarhed har en lang livshorisont - det har til alle tider været bæredygtig arkitektur. 

Social bæredygtighed
Bæredygtighed er et emne med stor fokus i både forskning og praksis hos KHR Architecture.

Bæredygtighedsforum og forskning

Bæredygtighed i arkitektur og byggeri er et område, der er under hastig og løbende udvikling. For at vi ikke blot kan følge med, men også være på forkant, har vi et internt fagligt forum for bæredygtighed og flere igangværende forskningsprojekter med en bæredygtig profil.  I vores faglige forum for bæredygtighed udveksler vi viden og erfaring på tværs af vores projekter og faglige profiler og dygtiggør os indenfor den nyeste udvikling og viden om bæredygtig arkitektur. 

Gennem vores forskningsprojekter høster vi erfaringer, konkrete løsninger og viden der sprænger rammerne for nuværende krav og standarder og lægger sig i forkanten af udviklingen. Her arbejder vi bl.a. med nytænkning indenfor bæredygtige designprocesser og brugerinvolvering, nye konstruktionsprincipper og materialer, samt tilpasningsdygtige kunst- og dagslysløsninger.

Bæredygtighedsforum
Bæredygtighed handler også om at skabe et miljømæssigt og socialt bæredygtigt projekt inden for et budget, der er økonomisk bæredygtigt projekt for bygherren.

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed er næsten altid en forudsætning for, at et byggeri med god miljømæssig og social bæredygtighed overhovedet kan realiseres og få den lange og dermed bæredygtige livshorisont, som vi stiler efter med vores arkitektur.

Økonomisk bæredygtighed er næsten altid en forudsætning for, at et byggeri med god miljømæssig og social bæredygtighed overhovedet kan realiseres og få den lange og dermed bæredygtige livshorisont, som vi stiler efter med vores arkitektur.

Udbredelsen af det bæredygtige byggeri er afhængig af, at vi som arkitekter også har fokus på vores bygherres budget og er med til at finde løsninger, hvor de tre dimensioner går hånd i hånd. 

Økonomisk bæredygtighed handler ikke kun om udgifterne ved at opføre byggeriet, men i høj grad også om de efterfølgende udgifter til drift, vedligehold og sociale effekter. Ofte er der god synergi mellem den miljømæssige bæredygtighed og den økonomiske, fx i forhold til at skabe bygninger med lavt energiforbrug, der både gavner miljøet og driftsbudgettet.

Udforsk

Tryllehaven i Solrød er placeret på hævet terræn, så der er frit udsyn til de omkringliggende grønne områder....

Kirsebærhaven i udkanten af København er en ny type etageboligbebyggelse udviklet af KHRs arkitekter. Boligerne flettes ind i...

NytOUH er et af de største af de nye danske supersygehuse, der sætter et menneskeligt helhedsskabende og bæredygtigt...