Digitale bygningsmodeller effektiviserer projektering og byggeproces

Digitale bygningsmodeller har mange fordele

Projektering med digitale bygningsmodeller er efterhånden meget udbredt i byggebranchen og er i mange projekter ganske uundværligt. Vi hjælper gerne med IKT-ledelsen af jeres projekt, eller håndterer den digitale projektstyring som del af en større pakke. Ved at bruge digitale byggemodeller, bliver projekteringsfasen mere præcis og detaljeret, både hvad angår materialeforbrug, byggetekniske løsninger og tidsplaner. BIM-modellerne har også et stort potentiale i forhold til tidsstyring, kvalitetssikring og koordinering mellem de forskellige fagentrepriser i selve udførelsesfasen.

BIM sygehusmodel

Verdens første fuldt digitale sygehusbyggeri

Haukeland børne- og ungdomssygehus er det første hospitalsbyggeri i verden, hvor der arbejdes fuldt ud digital i både projektering og på byggepladsen. KHR er arkitekter på det meget omfattende foregangsprojekt og har opbygget stor erfaring i at arbejde 100 procent papirløst.

Som tegnestue har vi desuden en BIM manager, der følger den nyeste udvikling og sikrer intern videreuddannelse og sparring. Vi arbejder med programmer som eksempelvis Revit, Autocad, dRofus, Enscape, Solibri, BIM360, ArchiCAD, Rhino og SketchUp.

 

Digital byggeplads

Gå ind i 3D-modellen for jeres kommende byggeri via VR-briller 

Vi ved af erfaring, at det kan være svært for folk uden arkitektfaglig baggrund at forholde sig til skitser og forslag. Ved at kombinere 3D-modeller i eksempelvis Enscape med virtual reality-briller, kan vi give bygherre og brugere adgang til den projekterede bygning. Man bevæger sig ganske enkelt rundt i bygningen ved at styre med en håndholdt controller og ser rummene for sig i VR-brillerne.

På den måde giver BIM-modellen et fælles afsæt for en meget konkret dialog, der sikrer, at bygningen lever op til bygherrens og brugernes forventninger. 

Udforsk

Københavns Lufthavn fik ny 9.000 m2 finger designet af KHR. Fingeren er den første bygning i Kastrup, der...

Flintholm station fremstår som tre stationer samlet i én under et stort glastag, der fungerer som image- og...

Den nye svømmehal er et kreativt og bæredygtigt vandmultihus, der skal demonstrere, hvordan den eksisterende bygningsmasse kan forberedes...