Tranformation og renovering giver arkitekturen nyt liv

Transformation og renovering - giv arkitekturen nyt liv

Bygninger kan transformeres eller renoveres på mange måder. Vi tager afsæt i det konkrete projekt, bygherres ønsker og de givne økonomiske rammer for at finde den optimale vej til en fornyet bygning. Nogle gange er space planning nok, andre gange skal facaden have et løft, og i visse tilfælde kan det eksisterende med fordel kombineres med nybyggeri.

Når vi restaurerer og transformerer - eksempelvis fredede bygninger som Østerport Station og Gråbrødre Skole - gør vi det naturligvis med respekt for den oprindelige arkitektur og byggestil, men samtidig med blik for moderne krav og jeres behov. 

Gråbrødre Skole under renovering

Bevar bygningsmassen - det er bæredygtigt byggeri

En transformation kan give helt nyt liv til en gammel bygning og på den måde være en bæredygtig, kreativ og kosteffektiv måde at skabe ny arkitektur på. Vi har stor erfaring med både renovering og transformation og rådgiver jer gerne om mulighederne.

En lang bygningslevetid er en af de allervigtigste parametre, når vi taler bæredygtighed, og der er rigtig mange sociale, økonomiske og miljømæssige og kulturelle grunde til at renovere og transformere frem for at rive ned og bygge nyt. 

 

 

Energieffektvisering under renovering

Energieffektivisér når du renoverer og få tilskud fra Erhvervspuljen

I forbindelse med en renoveringsproces er det oplagt at se på muligheden for at energieffektivisere jeres bygning, så I sparer driftsmidler og får en mere bæredygtig profil. 

Energistyrelsen giver via Erhvervspuljen op til 50 % støtte til private virksomheders energieffektiviseringsprojekter, der bidrager til at nå Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.


 

 

Udforsk

Kverndalen bo- og dagscenter er et plejehjem på 18.000 m2 med 128 heldøgnspladser og 30 dagspladser, hvor KHR...

KHR's finske partner APRT ApS vandt og lavede helhedsplan for Ørestad. Den store bebyggelsestæthed og højde, der karakteriserer...

Hunderupskolen er i et arkitektonisk spændingsfelt mellem det mellem de historiske bygninger og det moderne nybyggeri. Den nye...