Helende arkitektur i fremtidens plejeboliger
Udsyn på grønt har en positiv indvirkning på helbredet og er ikke mindst afgørende for plejehjemsbeboere.

Fremtidens plejeboliger

Der har altid været seniorer og mennesker med plejebehov, men demografien og beboernes behov ændrer sig markant i disse år. Det stiller store krav til de nye plejecentre og -boliger, der opføres, til tilpasning af eksisterende boliger og til bygherrer og arkitekter.  Af samme grund samarbejder vi hos KHR med fageksperter på området, så vi hele tiden er ajour med den nyeste viden.

Den overordnede viden om målgruppen og best practice inden for plejeboliger kombinerer vi gerne med brugerinddragelse på det specifikke projekt, så boligerne opfylder de faktiske behov og ønsker hos beboere og personale.

Brugerinvolvering boligprojekt
Brugerinvolvering boligprojekt

Trygge hjem til demensramte

Demensboliger er en særlig type boliger, der kræver en helt særlig tilgang til design og indretning. Vores samarbejde med Demensalliancen og Louise Dedenroth Høj, der forsker i plejearkitektur, sikrer, at vi altid tager afsæt i den nyeste viden på området. På den måde kan vi tilpasse boligerne til de særlige behov, som gør sig gældende for personer med demens. Vi tager højde for deres kognitive og fysiske udfordringer, og vi sikrer, at boligerne er indrettet, så de er lette at komme rundt i og forstå for beboerne. Det handler om at skabe trygge og hjemlige rammer, som kan være med til at reducere angst og forvirring samtidig med, at personale kan udføre deres arbejde på stedet.

Skovgården plejeboliger
Skovgården plejeboliger

Tilpasning af eksisterende plejeboliger

Størstedelen af nutidens beboere på plejehjem er ramt af demens, men plejeboliger og - centre er ofte ikke tilpasset til dementes behov. Det skyldes både udviklingen i beboersammensætningen, og at vi er blevet klogere på, hvordan vi bedst indretter trygge rammer til demente.

Derfor tilbyder vi et arkitektonisk eftersyn af eksisterende boliger, der kan gøre jer klogere på, hvordan I kan forbedre eksisterende plejeboliger, så de passer bedre til de dementes behov. Skriv til os for et uforpligtende tilbud på en demens due diligence.

Brugerprocessen giver input til designprocessenn af fremtidens boliger.
Brugerprocessen giver input til designprocessenn af fremtidens boliger.

Brugerprocesser giver indsigt og ejerskab

I det omfang projekterne tillader, inddrager vi beboere, pårørende og plejepersonale i designprocessen, så vi kan skabe de best mulige rammer til de konkrete behov og ønsker. Vi anbefaler også at indtænke og ideelt set inddrage lokalsamfundet for at høste eventuelle synergieffekter og for at gøre det lettere for beboerne, som flytter på plejehjem at opretholde deres tilknytning til lokalområdet.

Ved at inddrage brugerne, sikrer I samtidig et større ejerskab blandt eksempelvis medarbejderne samt en bedre brug af det færdige byggeri.

Vores brugerproceseksperter har stor erfaring med at tilrettelægge et forløb med afsæt i de konkrete rammer og muligheder, som jeres projekt byder.

Skovgården-InteriorDaylight
Friplejehjem kan dække noget af det voksende behov for plejeboliger.

Et stort marked for friplejehjem

Friplejehjem er endnu ikke så udbredt i Danmark som fx i Sverige, men der er et voksende behov i markedet. Antallet af danskere over 80 år er nemlig i kraftig vækst, og det offentlige får svært ved at løfte opgaven med at skaffe boliger. DI Byggeri har lavet en analyse, der viser, at der i snit bliver behov for 12 procent flere plejeboliger de kommende ti år, men i visse kommuner er behovet langt større.

Vi har erfaring med at udvikle plejeboliger både i offentligt og privat regi og deler meget gerne vores erfaring.

Cameline Bolbroe Head of Innovation and Sustainability
Cameline Bolbroe er ekspert i social bæredygtighed.

Fokus på social bæredygtighed

Pleje - og ældreboliger er del af den velfærdsarkitektur, som vi brænder for hos KHR. Vi er specialiseret i at sikre social bæredygtighed i projekterne og kan hjælpe jer med skabe pleje- og ældreboliger, hvor beboere og medarbejdere trives optimalt.

Det gør vi ved at bruge evidensbaserede metoder til at skabe helende arkitektur og ved at fordre fællesskaber, ejerskab og den sociale sammenhængskraft via arkitekturen og en god brugerproces.

Kontakt os for at høre mere eller diskutere mulighederne i jeres konkrete plejeboligprojekt.

Udforsk

Bang og Olufsens hovedsæde blev indviet fungerede som ét stort showroom for Bang & Olufsens kultur og produktion....

Pihl & Søns tidligere hovedkvarter er en både smuk og skelsættende bygning, der blev fredet kun 20 år...

Triangeln Station er en af to store stationer i Malmø, som KHR designet i forbindelse med at Malmø...