Den nye "skole på sletten" i Nuuk - Atuarfik Narsarsuaq - bliver et vartegn, der fortæller en historie om barnet i centrum for skolebyggeri, om at bygge en by med plads til mennesker, både inde...

Ørestad Skole og Bibliotek i København er internationalt anerkendt for sin arkitektur, der skaber rammer for leg, læring og socialisering i øjenhøjde med folkeskolens elever. Der er tale om et CO2-neutralt foregangsbyggeri med grønne tage...

KHR vandt 1. præmie i en international arkitektkonkurrence med forslaget til Biocenter. Biocenter inspirerer til dynamisk samarbejde og skaber de bedste rammer for et forskermiljø på tværs af faggrænser.

KUAs arkitektur er resultatet af en konkurrence, som KHR Arkitekter vandt i 1997. Første fase af projektet stod færdig i 2002 ved siden af de oprindelige universitetsbygninger, som siden er blevet erstattet af nye i...

Udbygningen af SDU med det sundhedsfaglige fakultet SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDUs klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog, som KHR skabte tilbage i 70'erne. Den nye fakultetsbygning kobler Nyt OUH med det eksisterende...

KHR har udarbejdet et konkurrenceforslag til en ny integreret daginstitution for Københavns Kommune. Daginsitutionen skal rumme både børnehave- og vuggestuegrupper.

Skolen am Breiten Luch er resultatet af en arkitektkonkurrence om at udforme en integreret skole til 725 elever i bydelen Lichtenberg i Berlin. Skolen udformes efter et såkaldt Compartment-princip med små skoleenheder i skolen. Der...

Grønlands Naturinstitut ligger på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. Det er et hus, der rent arkitektonisk tør skille sig ud, og samtidig insisterer på at leve sammen med naturen. Byggeriet er bygget i...

Utterslev skole er resultatet af en projektkonkurrence, som KHR vandt i år 2000. Skolen er tosporet og går fra børnehaveklasse til 10. klasse. Naturen og det naturfaglige er en ledetråd i skolens pædagogik, ligesom nedbrydning...