Oversigt

KUAs arkitektur er resultatet af en konkurrence, som KHR Arkitecture vandt i 1997. Første fase af projektet stod færdig i 2002 ved siden af de oprindelige universitetsbygninger, som siden er blevet erstattet af nye i en anden og tredje etape af byggeriet på det, der nu hedder Københavns Universitet Søndre Campus. De 6 etager høje universitetsbygninger med en facade af gule travertinsten ligger ud til den dengang nyanlagte kanal og gode udearealer, der er med til at binde længehusene og hele campusområdet sammen.

Fakta
By
København
Land
Danmark
Bygherre
Københavns Universitet
År
2002
Areal
50 000 ㎡
Finansiering
DKK 500 M
Bæredygtighed
Naturlig ventilation

“Alle rum er designet med henblik på at forstærke og øge kommunikationen internt mellem de studerende og mellem underviserne og de studerende, og alle rum er fleksible og ikke-begrænsende.”

Janina Zerbe, Arkitekt og Partner, KHR Architecture
Kontakt

Demokratiske undervisningsbygninger

KHR har mange års erfaring med at skabe undervisnings-faciliteter. Målsætningen er altid at designe konsistente rum, der fungerer som en sund basis for de studerendes kreative udvikling og læring. KUA er tænkt som en demokratisk undervisnings-bygning, hvor de studerende kan udvikle sig både via socialt samvær og koncentration.  Første byggeafsnit udgjorde første del i den samlede udbygningsplan for universitetet og er med sin placering omkring kanalen i det nordøstlige hjørne ved Njalsgade og Amagerfælledvej første del af hele den nye bydel. Det samlede første byggeafsnit er på i alt 41.500 m².

Undervisning i bunden, forskning i toppen

Det har været målet at udforme en tæt, varieret, bymæssig bebyggelse, hvor udearealet i forbindelse med bygningerne er et brugsareal. I de senere etaper supplerer torvepladser og fællesarealer disse udearealer. Bygningsanlægget følger arkitektkonkurrencens ideer med nord/syd-placerede længehuse i seks etagers højde. I stue og 1. sal er placeret undervisningslokaler, mens 2.-5. sal er forbeholdt de egentlige forskningsområder/institutarealer. Længehusenes forløb varieres med større fællesrum som kantiner, biblioteker samt auditorier. Facaderne i de to nederste etager består af store glaspartier, der sikrer kontakt på tværs af strukturen til kanal- og gårdrum. Facaderne fra 2.-5.sal udformes som naturstensfacader i travertin med vinduesbånd.

 

Udforsk

Syddansk Universitet i Odense er arktitektonisk bygget på et princip om konsekvent integration af de centrale funktioner med...

Institut for Idræt er et hus, hvor nye ideer fødes og testes takket være en unik kobling mellem...

Målet har været at skabe afsæt for faglig og tværfaglig udvikling og samtidig tilbyde et unikt studiemiljø for...