Oversigt

Utterslev skole er resultatet af en projektkonkurrence, som KHR vandt i år 2000. Skolen er tosporet og går fra børnehaveklasse til 10. klasse. Naturen og det naturfaglige er en ledetråd i skolens pædagogik, ligesom nedbrydning af skel mellem traditionelle fagområder og sammentænkning mellem skole og fritid er et motiv for skolens struktur og opbygning.

Fakta
By
København
Bygherre
Københavns Kommune
År
2003
Areal
9000 ㎡
Finansiering
DKK 162 M
Bæredygtighed
Hybrid ventilation. optimering af dagslys, tagafvanding

Arkitekturen i Utterslev Skole er bygget op med spredte bygninger om en blå streng - kanalen

Det udendørs kanalmiljø er det sammenbindende element mellem Utterslev Torv og Bispebjerg Kirkegård. Kanalen og rummet omkring den fungerer som offentlig gangsti, opholdssted, eksperimentarium for naturfag og mødested i dagligdagen. Kanalen er skolens omdrejningsakse, et mentalt pusterum, hvortil alle bygningerne relaterer sig. På denne måde udvider skolen lokalområdets friarealer og fungerer som et tilskud til områdets uderum.

Utterslev Skole var i 2006 den første nye folkeskole, der blev bygget i København i mere end 25 år

Arkitekturen sætter nye standarder for fleksibilitet, indeklima og bæredygtighed. Ved at gøre væggene flytbare, har skolen nemt kunne tilpasse sig ændrede behov og de nyeste pædagogiske tiltag.

"Utterslev skole er bygget op med spredte bygninger om en udendørs kanal, der udgør skolens omdrejningsakse."

Mikkel Beedholm, Arkitekt og Partner
Kontakt

Skolens indeklima er optimeret:

  • God dagslysfordeling og dagslysstyring gennem brug af indvendige vinduespartier og udvendige solafskærmninger
  • Hybrid-ventilation med forvarmet friskluft gennem facadespjæld
  • Maksimal efterklangsreduktion
  • Robuste og rengøringsvenlige materialer

Arkitekturen understøtter skolens naturfaglige profil

Bygherre, Københavns Kommune, havde et ønske om, at give Utterslev Skole en stærk naturfagsprofil. Det imødekommer arkitekturen aktivt ved at opsamle regnvand fra taget og ledes i en kanal, der fungerer som eksperimentarium for naturfag, hvor kanalens planter, fisk og små sluser kan bruges i naturfaglige eksperimenter.
Samtidig fungerer kanalmiljøet i det daglige som gangzone, opholdssted og mødested for skolens elever og besøgende.

Udforsk

Arkitekturen for Nuuks nye skole skal ikke bare skabe optimale rammer for læring, men også gøre skolen til...

Vildbjerg skolen er opbygget omkring et fælles torv, hvor skolens yderligere funktioner spreder sig som ringe i vandet...

Projektets arkitektoniske hovedidé er at skabe en gennemlyst bygning med visuel sammenhæng til det omkringliggende landskab, så man...