Oversigt

Skolen am Breiten Luch er resultatet af en arkitektkonkurrence om at udforme en integreret skole til 725 elever i bydelen Lichtenberg i Berlin. Skolen udformes efter et såkaldt Compartment-princip med små skoleenheder i skolen. Der skal integreres to sportshaller på en forholdsvis lille grund, hvor der er kraftig støjbelastning fra både en stor vej og et banelegeme. Dertil kommer en vandledning på tværs af grunden, som skal holdes fri for byggeri, hvilket har krævet en anderledes måde at organisere byggeriet på.

Fakta
By
Berlin
Land
Tyskland
Bygherre
HOWOGE
År
2020
Areal
19 875 ㎡

Skolens nordvendte sportshal med gennemsigtig facade udgør det urbane højdepunkt, der er synlig fra lang afstand

I løbet af dagen opleves de åbent designede tilskuergallerier gennem den transparente facade og om aftenen giver samspillet mellem konstruktionen og det kunstige lys et innovativt og spændende facadebillede.

Skolens klare og tydelige indre koncept betyder at det alle steder i bygningen er nemt at orientere sig. Store mængder af indkommende dagslys skaber spændende visuelle forbindelser i og uden for bygningen. Den udkragede struktur skaber en klar indgangssituation for eleverne, og en synslinie gennem bygningens indre gade gør det nemt at orientere sig, uanset hvor man kommer fra.

“Vores to sportshaller er placeret over hinanden og løftet op på 1. sal. De er orienteret ud mod Falkenberger Chaussee, så hallerne danner en støjbarriere fra den omgivende vej og jernbane.
På denne måde skaber sportshallerne et vartegn ud mod byen og bliver en naturlig indgang til et af bydelens større park- og læringsstrøg. ”

Mikkel Beedholm, Arkitekt og Partner, KHR Architecture
Kontakt

Et samlingssted for kvarteret også efter skoletid

Ambitionen med Skolen Am Breiten Luch er ikke kun at skabe en moderne skole, der matcher det berlinske skolekoncept, men også at løfte et udfordret kvarter med en markant bygning, hvor sportshaller og fællesarealer i stueetagen kan bruges af foreninger og området beboere efter skoletid.

 

Det arkitektoniske greb

Indgangspartierne og de aktivt designede gårdhaveområder ligger mod nord, mens de mere støjfølsomme udvendige områder og klasselokalerne er orienteret mod områdets mere støjsvage og grønne sydområde. Klasselokalerne kan udvides med et tilhørende forrum, der har mulighed for fleksibel møblering og egen balkon.

De fælles holdområder er arrangeret  så eleverne kan trække sig tilbage for at fordybe sig, samtidig med at der stadig er visuel kontakt til klasselokalet.

Alle anvendelsesområder er samlet omkring en central gårdhave med masser af naturligt lys. Administrationen og de naturvidenskabelige lokaler er beliggende på 1.sal.
I stueetagen ligger de delvist publikumsrettede områder, der både kan bruges af de studerende såvel som foreninger og andre institutioner i området. Cafeteriet og multifunktionsområdet er beliggende under sportshallen, hvilket giver plads til arrangementer af alle slags, både for skolen og nærområdet.

Indgangspartiet griber fat i den interne forbindelse og terrasseområdet syd for cafeteriet, så der skabes et stort sammenhængende ”begivenhedslandskab”, der byder eleverne og skolens øvrige brugere ind. I det mere støjsvage område i stueetagen ligger kunst- og arbejdsrummet, undervisningskøkkenet, biblioteket og terapiområdet. Disse funktioner bruges også af folk uden for skolen og er tilgængelig udefra.

Udforsk

Projektets arkitektoniske hovedidé, er at skabe en gennemlyst bygning med visuel sammenhæng til det omkringliggende landskab, så man...

Udbygningen af SDU med det sundhedsfaglige fakultet SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDUs klare bygningsstruktur og...

Den nye bygning til Jern- og Metalskolen i Sisimiut kobler sig til de eksisterende bygninger og danner en...