Oversigt

Arkitekturen for Nuuks nye skole skal ikke bare skabe optimale rammer for læring, men også gøre skolen til et samlingssted i byen. Atuarfik Inussuk bliver et vartegn, der fortæller en historie om barnet i centrum for skolebyggeri, om at bygge en 'landsby' med plads til mennesker, både inde i bygningerne og i rummet mellem husene.
Skolens hovedgreb bygger på Grønlands historie om naturen som grundvilkår for livet, samtidig med, at den peger på en måde at bygge på, der giver første prioritet til indeklima, dagslys og smukke rumligheder, hvor mennesker kan leve og trives.

Fakta
By
Nuuk
Land
Grønland
Bygherre
Kommuneqarfik Sermersooq
År
2023
Areal
17 500 ㎡
Finansiering
DKK 615 M
Bæredygtighed
Intelligent belysning, langtidsholdbare vedligeholdelsesfrie materialer, optimal udnyttelse af naturligt dagslys og godt indeklima
Partnere
Ístak totalentreprenør, Verkis Ingeniører, Vega landskab

Arkitektur og materialer i harmoni med omgivelser og med fokus på gode lysforhold i et arktisk klima

De skulpturelle tagformer skaber en indre dobbelthøj rumlighed med ovenlys i hvert volumen. Tagene er beklædt med Kalzip, som optager de skulpturelle former og folder ned over den øverste del af facaden til det øverste vandrette vinduesbånd, der sikrer gode lysforhold uden blænding, også når solen står lavt på himlen i den lange mørke tid. Den resterende del af facaden er beklædt med vandrette brædder i naturtræ, der patinerer smukt i samspil med omgivelserne og samtidig er tæt på vedligeholdelsesfri – smukt og enkelt.

Udformning tager imod landskabet og de mange små uderum, der skabes imellem de mindre enheder, udgør optimale forhold for læ, sol, leg og ophold. Samtidig binder passagen mellem skole og daginstitution skolens område sammen med byen.

En bygning der følger børnene fra vuggestue til udskoling

Aturafik Inussuk bliver en stor skole og daginstitution, men er brudt op i enkelte bygninger, der danner en tryg ramme for barnet på hvert enkelt alderstrin. Barnet vokser fra den beskyttede lille verden i daginstitutionen til større frihed, ansvar og udsyn, indtil de til sidst slutter på toppen af skolen med udsigt over byen - klar til at indtage verden.

Inussuk betyder varde, som er menneskeskabte konstruktioner, der i gamle dage blev anvendt til at navigere efter – ligesom skolen skal være med til at understøtte eleverness udvikling og vise dem vej,

Skolen har plads til 1200 elever fordelt på 5 spor og op til 26 elever pr. klasse. En daginstitution til 120 børnehave- og vuggestuebørn er placeret i det samlede bygningsanlæg, dog som adskilt enhed.

Ovenlys der tager højde for det arkitiske klima

I den lange mørke tid, er det afgørende at udnytte dagslyset bedst muligt. Via de højtsiddende skrå ovenlysvinduer sikrer arkitekturen, at lyset trækkes ind i bygningen uden at blænde - uanset solhøjden.

På billedet ses skyggespillet på den smukke insitu-støbte beton på byggepladsen i juni 2022.

Bygningen lægger sig som en bjergsilhuet i det grønlandske landskab

Placeringen midt i Nuuk by og på kanten af den store slette udnyttes til at skabe en unik skole, der både er en integreret del af byen og samtidig binder sig sammen med landskabet. Skolen åbner sig mod byen med aktive byrum og facader, der afspejler udadvendte funktioner som sportsfaciliteter, auditorium og hjerterum.

“Det arkitektoniske udtryk er inspireret af den allestedsnærværende grønlandske natur. Bygningens tage er formet efter klippelandskabet og fremstår i silhuet mod himlen, som bjergenes konturer.”

Janina Zerbe, Arkitekt og Partner
Kontakt

En skole der fordrer den sociale bæredygtighed

Skolens arkitektur understøtter den sociale bæredygtighed ved at skabe trygge og stimulerende rammer tilpasset de forskellige aldersgrupper. Der er arbejdet intenst med brugerinddragelse for at tage højde for brugernes behov, den særlige grønlandske natur og kultur samt sikre ejerskab. Via valg af dyr og farver på facaden, skabes der en kulturel genkendelighed og legende læring allerede via skolens ydre.

Skolen bliver et samlingssted for byen, hvor områdets borgere kan komme hinanden ved også i de mange kolde måneder, hvor det er svært at mødes udenfor. Skolens store hjerterum med tilstødende kantine kan lukkes af fra resten af skolen, så foreninger og arrangementer kan udnytte faciliteterne efter skoletid. Ud over kultur og sport er der indtænkt samvær omkring måltidet i den store åbne kantine, både under og efter skoletid. Mange grønlandske børn får ikke den mad, de har brug for, så kantinen har en vigtig funktion i forhold til trivsel og læring.

Udforsk

Grønlands Naturinstitut ligger på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. Det er et hus, der rent arkitektonisk...

KHR har tegnet erhvervsgymnasiet Herningsholm i Herning. Bygningen går både i dialog med omgivelser og natur, og inde...

I Østerport 2’s innovative kontorkoncept centralt i København har vores arkitekter via et enkelt arkitektonisk greb lagt den...