Østerport 2 mødelokaler
Hvad er space management? Det er ikke nemt at disponere pladsen, så det bedst understøtter jeres behov og forretningsgange. Gennmført space planning sikrer, at I får fuld værdi ud af jeres eksisterende eller nye kontor eller domicil.

Space planning handler om at se muligheder

Meget ofte kan ekisterende bygninger forvandles og moderniseres, så de passer til ændrede ønsker og behov. Vores arkitekter med speciale i space planning hjælper jer med at se mulighederne og kan i samarbejde med vores mere teknisk funderede bygherrerådgivere give jer overslag på de skitserede løsninger.

De space planning-opgaver, som vi løser, spænder fra store transformationer fra eksempelvis industribygning til kontor til mindre revitaliseringer af eksisterende kontormiljøer. Uanset hvad, tager vi altid afsæt i brugernes behov og har fokus på en arkitektonisk robusthed, så rummene er gearet til at imødekomme de forandringer, der altid venter lige om hjørnet i en dynamisk virksomhed.

Ofte kan eksisterende rammer tilpasses nye behov ved hjælp af innovativ space planning.

Space planning er bæredygtig fornyelse

Bæredygtigt byggeri har stor prioritet for mange. Kan man undgå at bygge nyt og i stedet give nyt liv til en eksisterende ejendom, sparer man kostbare ressourcer. 

Mange af vores kunder er overraskede over, hvad der er muligt inden for rammerne af deres ekisterende ejendomme, når vores professionelle space plannere går i gang med at skitsere. 

Det kan derfor være en god investering at få undersøgt, om det er nødvendigt at købe eller bygge nyt, eller om jeres behov kan imødekommes i en ny version af det eksisterende kontor, domicil eller butiksmiljø.

B&O på vej
Kvalitative og kvantitative metoder giver optimalt grundlag for godt space management.

Videnskabelig tilgang giver fuld værdi

Nogle forbinder space planning med den konkrete indretning, men konceptet rækker langt bredere: Vi bruger videnskabelige metoder - både kvantitative og kvalitative - til at disponere jeres kvadratmeter, så jeres medarbejdere, brugere eller kunder trives optimalt. Vi ser på eksisterende relationer, mønstre og behov, samt de nye målsætninger, som jeres fysiske rammer skal understøtte.

Oslo Plads korridor
God, langtidsholdbar arkitektur skal tage afsæt i jeres nuværende behov, men samtidig designes, så jeres indretning relativt nemt kan tilpasses de nye behov, der med sikkerhed opstår.

God arkitektur starter indefra

Space planning og tanker om indretningen bør være en del af den arkitektoniske proces, når du bygger nyt. 

Hos KHR laver vi brugercentreret arkitektur med et stort fokus på at skabe gode flows i bygningen. Samtidig skal arkitekturen være langtidsholdbar, så den kan tilpasses skiftende behov. Det giver et optimalt afsæt for en god space planning-proces.

Selvom I arbejder med et andet arkitektfirma, understøtter vi jer gerne som uvildig rådgiver med ekspertise i space planning, så I er sikre på, at jeres nye byggeri udnyttes optimalt.

Det kan derfor være en god investering at få undersøgt, om det er nødvendigt at købe eller bygge nyt, eller om jeres behov kan imødekommes i en ny version af det eksisterende kontor, domicil eller butiksmiljø.

Udforsk

Finger B i Københavns Lufthavn er en del af den omfattende fornyelse, der er et led i Københavns...

KHR har udarbejdet et konkurrenceforslag til en ny integreret daginstitution for Københavns Kommune. Daginsitutionen skal rumme både børnehave-...

Den nye bygning til Jern- og Metalskolen i Sisimiut kobler sig til de eksisterende bygninger og danner en...