Oversigt

Østerport station er fredet og repræsenterer dermed noget af det ypperste af dansk bygningskultur. Stationen er tegnet af DSB's overarkitekt Heinrich Wenck i slutningen af 1800-tallet. Ombygningen er udført med opretholdelse af fuld togdrift, hvilket har har stillet store krav til logistik, fremgangsmåde og planlægning af renoveringsprojektet. Passagertallet på Østerport Station forventes at stige fra 30.000 til ca. 45.000 rejsende dagligt efter åbning af Cityringen og det imødekommer den nye renoverede Østerport station. Bygningen og forpladsen er gennemarbejdet for at skabe plads til det voksende passagerflow, der skabes mellem busser, S-tog, Kystbanen og Metroen.

Fakta
By
København
Land
Danmark
Bygherre
DSB
Areal
4900 ㎡
Finansiering
100 M
Udmærkelser
Nomineret til Renoverprisen 2021

En omfattende renovering med respekt for stationens arkitektoniske ophav og moderne bygningskrav

Undervejs i forløbet opstod der en alvorlig sætningsskade i den vestlige gavl. Skader på fundamentet betød at hele vestgavlen blev registreret, nedtaget og lagt i depot, for at man kunne komme til at reparere bygningens fundament. Herefter er gavlen blevet genopført ud fra den minutiøse registrering. Bindingsværkkonstruktionerne er blevet repareret og i enkelte tilfælde helt udskiftet. Der er lagt nyt skiffertag, og tagkonstruktionen er blevet renoveret. Dækkonstruktionen som hele bygningen står på er blevet forstærket, og samtidig er de to eksisterende gangtunneller blevet opgraderet med nye overflader på gulv, vægge og loft samt tidsvarerende og moderne belysning.

Stationens originale farveholdning er genskabt

På baggrund af gamle tegninger og farvearkæologiske undersøgelser er stationens indre ført tilbage til sit oprindelige udgangspunkt fra 1897. Træværket er malet i rødt og grønt som et gennemgående farvetema, der er suppleret med gule og blå stafferinger på udvalgte tømrerdetaljer.
Fine friser langs loftet er blotlagt og genopfrisket i den gamle farveholdning. De oprindelige lofthøjder er i videst muligt omfang blevet genskabt, ved at nedtage flere lag af nedhængte lofter.

Bredere gangarealer med slidstærk terrazzo

Den ændrede indretning har gjort gangarealerne bredere med ny terrazzobelægning, der går igen i trapperne ned til perronerne. Det nye slidstærke terrazzogulv, er støbt i felter med gummifuger, så gulvet kan give sig.

Der er lavet to nye indgange i Østerport Station, én i hver gavl, som skaber adgang til henholdsvis bustrafikken i den ende og metroen i den anden ende.

Nedgangene til S-tog og Kystbanen er bibeholdt, men gangarealet i stationsbygningens midterpassage er udvidet ved at nedtage flere bærende vægge og erstatte dem med søjler. Samtidigt er de originale arkitektoniske kvaliteter integreret og forstærket efter ombygningen. Der er lagt stor vægt på at anvende materialer, som de originale og genskabe farveholdningen. Arkitektarbejdet er planlagt og udført i nært samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

De oprindelige dobbelthøje arkader mod bygningens to flotte tøndehvælv er blevet blotlagt, og har fået sine originale bueformede sprængværker genopført. Der er blevet tilføjet nye søjler i egetræ, og alle vægge er opført i træ, strå og puds.

Læs mere om transformation og renovering

Udforsk

KHR Architecture har været arkitektrådgiver for transformationen af en bevaringsværdig, nyklassicistisk retsbygning til et moderne kontorfællesskab. Nomad Workspace...

KHR har tegnet Tårnby Station, der er en del af byens trafikale knudepunktder og indgår i A/S Øresundsforbindelsens...

Arlanda Lufthavn nord for Stockholm er et enormt anlæg med terminaler, tilkørselsanlæg og P-huse. I det nye årtusinde...