Oversigt

For foden af klippefremspringet viser Hans Lynge skole i Qinngorput, Nuuk, vejen for en ny bydel. Skolen er bygget med blik for leg og læring og lægger sig smukt ind i det grønlandske landskab.

Fakta
By
Nuuk
Land
Grønland, Danmark
Bygherre
Nuuk Kommune
År
2011
Areal
700 ㎡
Finansiering
125 M

Byggeri i pagt med landskabet

Skolen indtager landskabet med sin placering af hovedbygningen for foden af klippefremspringet og med hjemklasseområderne i forskudte niveauer, der arbejder sig ind i og op på klippefremspringet. Skolen bliver således synlig fra alle sider og åbner sig mod udsigten ned mod områdets naturhavn og videre ind mod Nuuk.

“Den grønlandske natur har sin egen agenda, som vi æstetisk og byggeteknisk må underlægge os.”

Janina Zerbe, Kreativ Direktør i KHR Archicture
Kontakt

Skolen placeres som en langstrakt vejviser mod bydelens nye torvedannelse, synlig som et centrum for en fremtidig udvikling af byen.

Arktisk arkitektur

Hjemområderne tegner sig som knappe figurer nedproportioneret mod landskabet, så fremherskende vinde fejer henover taget, og så sne og smeltevand bevæger sig væk fra huset. Store tagudhæng sikrer huset mod vejrets påvirkning, og et langsgående stendræn sikrer hovedhusets nordfacade mod tilstrømmende vand. Skolen er således både søgt eksponeret som en tydelig figur i Qinngorputs midte og samtidigt indpasset i landskabet og over for stedets dramatiske klima.

Udforsk

Grønlands Naturinstitut ligger på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. Det er et hus, der rent arkitektonisk...

Designskolen Kolding skal udvides og åbnes op mod lyset, så der er plads til både værksteder til kunstnerisk...

Vildbjerg skolen er opbygget omkring et fælles torv, hvor skolens yderligere funktioner spreder sig som ringe i vandet...