KHR Architectures bygherrerådgivning har været køberrådgiver for pensionskassen PenSam i forbindelse med overtagelsen af 78 ejerlejligheder og 15 parkeringspladser i den fine funktionalistiske boligkarré Dronningegården i Indre København. KHR Architecture har lavet en due diligence...

Hvidovrevejs Butikstorv skal fornyes og området udvides med yderligere 8400 kvm til boliger, erhverv og parkering. KHR Architecture har tegnet en terrasseret bygning med 86 nye lejligheder baseret på et effektivt modulært koncept. Fællesskabet understøttes...

Gartnerhaven er et nyt grønt boligområde, hvor KHR Architecture skal tegne 18000 kvm beboelse. Elisabeth Jeppesen fra KHR Byplan, har som konsulent for Sweco været med lige fra udviklingen af en ny helhedsplan for området...

Dolomithusene blander det bedste fra rækkehuse, lejligheder og villahuse for at opnå en højere bebyggelsesprocent med en samtidig høj kvalitet af lys, luft og rumlighed. Byggeriet er DGNB Sølv-certificeret og indeholder i alt 35 lejligheder...

Visionen for Kregmehusene er at skabe et særligt sted, der appellerer til mangfoldighed og fællesskab. Et sted, hvor mennesker på tværs af alle alder og baggrund vil kunne udleve deres drømme i en god, tryg...

Kirsebærhaven i udkanten af København er en ny type etageboligbebyggelse udviklet af KHRs arkitekter. Boligerne flettes ind i hinanden, så der dannes ankomster og haver på skift i facaden. Det giver en social og visuel...

Apollogasse er en gade i det historiske Wien med boligbyggeri fra århundredeskiftet, karakteriseret ved afdæmpet ornamentering og pudsede facader i varme lyse nuancer. I vores design af en bolig- og erhvervsbygning i Apollogasse tager vi...

Salamanderhusene er en boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse. Bebyggelsen ligger ved Salamandersøen og skaber en harmonisk overgang fra landskab til by. Boligerne er bygget på forskellige niveauer, der følger landskabets stigning mod nord, væk...

Ved at udvikle projekter, der blander erhverv med kultur eller bolig, har KHR hjulpet Lidl med analyser og skitsering på forskelligartede, attraktive placeringer rundt om i Danmark. Som dagligevarebutik kan det være udfordrende at finde...