Oversigt

Hvidovrevejs Butikstorv skal fornyes og området udvides med yderligere 8400 kvm til boliger, erhverv og parkering.
KHR Architecture har tegnet en terrasseret bygning med 86 nye lejligheder baseret på et effektivt modulært koncept. Fællesskabet understøttes via et fælleshus og et grønt gårdrum, mens lokalmiljøet tilgodeses med et nyt bytorv. Det er planen at give et ansigtsløft til de eksisterende bygninger, så bebyggelsen får et ensartet udtryk.

Fakta
By
Hvidovre
Land
Danmark
Bygherre
Zetland Capitals
Areal
15 880 ㎡
Bæredygtighed
DGNB Guld, fokus på social bæredygtighed
Partnere
WSP, Marianne Levinsen Landskab
Ydelser
Arkitektrådgivning

Altaner, tagterrasser og grønt gårdrum

Boligblokken udformes som en hestesko i niveauer, der skråner ned mod det eksisterende butikstorv. På den måde sikres der både gode lysforhold og rum til et skærmet, grønt fællesareal. 

Alle lejligheder har altaner og de øverste har egen tagterrasse. På grund af beliggenheden mellem Hvidovrevej og Dalumvej er der støjafskærmninger og russervinduer, som gør det muligt at lufte ud uden at lukke byens støj ind.

Fokus på bygbarhed

Designet af facaden tager afsæt i såvel lokalplanens krav som specifikationer fra modul- og materialeleverandører, mens lejlighedsplanerne genbruges for at lette projekterings- og byggefase. På den måde går æstetik og bygbarhed op i en højere enhed.

“Det grønne gårdrum og et fælleshus betyder, at folk i bebyggelsen helt naturligt vil komme hinanden mere ved. Samtidig er det en stor fordel for de små lejemål, at beboerne kan bruge fælleshuset, når de ved særlige lejligheder har brug for mere plads."

Torben Juul, Designdirektør og Partner

Udforsk

Jens Bangs gæstehuset er et sommerhus inspireret af de gamle fiskehytter i området og fremstår som et smukt...

Apollogasse er en gade i det historiske Wien med boligbyggeri fra århundredeskiftet, karakteriseret ved afdæmpet ornamentering og pudsede...

Frederiksberg Centret blev opført som den første bygning i en større byudvidelse på det tidligere baneterræn, som i...