Nuuk Center

Kategori
Erhverv
Kultur
Bygherre
MT Højgaard
Land
Grønland
By
Nuuk
År
2012
Areal
25 000 m2

I det centrale Nuuk, umiddelbart nord for Kulturhuset Katuaq, opføres et 25.000m² stort bygningsværk. Den nye bygning er sammensat af et moderne indkøbs-center i to etager og i tilknytning til centrets centrale del en administrationsbygning for det nye selvstyre der med sine yderligere 8 etager vil skabe et nyt punkt i Nuuks centrum.

Det nye Nuuk Centers indre er udformet som en forlængelse af Nuuks nuværende bymidte. Det nye centers udformning, vil ud over traditionel shopping inspirerer til gennemførelser af forskellige multifunktionelle arrangementer hvis kulturelle afsæt kan tænkes ind i naboens aktiviteter.

Ud mod gågaden Imaneq fremstår bygningen med store udstillingsvinduer hvis lysåbninger skal bidrage til en central bydannelse på dette sted. Facadens transparens sikrer at en gensidig oplevelse af bymæssige fortætninger i overgangene mellem bygningens ydre og indre liv. Centret og butikkerne i centrets periferi smelter sammen med byens øvrige funktioner. Dette møde skal inspirere til nye bymæssige relationer.

Tårnet der indeholder administrationen for det nye selvstyre udpeger Stedet i Byen. Volumens tilbagetrækning som et indadgående hjørne minimerer Tårnets visuelle synliggørelse fra øjenhøjden i byens plan hvilket sikrer en harmonisk sammenstilling mellem Tårn og By. De skråtstillede glasfacader tilfører udformningen en stor grad af bymæssig intimitet. Etageplanernes udkragninger i højden skaber visuel kontakt mellem interiøret og Byen. Fra byen opleves livet i Tårnet, som silhuetter på en belyst baggrund.

Fra Tårnet opleves livet i byen som fortætninger mod den omgivende by.

Centerets farvesætning er inspireret af Nuuks særlige landskabelige identitet hvilket har inspireret til en særlig arkitektonisk bearbejdning af centret facader.

Alle bygningens overflader er tænkt plane og i farvenuancer inspireret af det varierende himmellys i det omgivne landskab. Bygningen skal opleves i sammenhæng med refleksioner fra himmellyset som visuel forlængelse over landskabets ”vejrtrækn­ing.