Oversigt

KHR har tegnet erhvervsgymnasiet Herningsholm i Herning. Bygningen går både i dialog med omgivelser og natur, og inde i bygningen udfolder der sig et undervisningslandskab, som inviterer til at blive udforsket.

Fakta
By
Herning
Land
Danmark
Bygherre
CEU Herning
År
2011
Areal
10 424 ㎡
Finansiering
DKK 171 M

“Erhvervsgymnasiets arkitektur er næsten at sammenligne med en sløjfe, hvor besøgende allerede på torvet foran gymnasiet oplever, at bygningens indre åbner sig op. Torvet er forsænket og er forsynet med siddetrin på begge sider af pladsen, så eleverne har et naturligt mødested udenfor.”

Mikkel Beedholm, Arkitekt og Partner, KHR Architecture
Kontakt

Introvert og ekstrovert

Erhvervsgymnasiet i Herning er en bygning, som på en gang er let at læse og har flere lag, man kan gå på opdagelse i. En bygning, som både går i dialog med omgivelserne og slutter sig om sit eget indre liv i agoraen. Udefra opleves bygningen på en gang rolig og dynamisk med facader i beton præget af horisontale relieffer og vinduesbånd, som åbner op til livet indenfor.

Stiforløb og haverum forbinder gymnasiet med naturen

Erhvervsgymnasiet i Herning er placeret i forlængelse af uddannelsesinstitutionerne ved Lillelundsvej. Mellem uddannelsesinstitutionerne bugter en sti sig gennem en række små haverum. Et stiforløb, som på sigt kunne forbinde Hernings to store rekreative områder: mod vest Holing med park og idrætsfaciliteter og mod øst byens golfbane og det åbne land. Gymnasiet griber fat i landskabet og trækker stiforløbet indenfor som en skrå sti, der naturligt leder til bygningens centrum: den åbne agora. Stiforløbet markeres af træer og en belægning af børstet beton i knækkede flader med lysstriber, der markerer bevægelsesforløbet. Træer og belægningen starter i vest, går gennem huset og ender i øst.

Landskab inde og ude

Det landskabelige element præger også bygningens indre struktur. I det åbne agora folder et undervisningslandskab sig ud, som inviterer til at blive brugt og udforsket. Et landskab, som giver eleverne lyst til at udfolde sig. Nordfløjen har optimalt dagslys og er derfor primært forbeholdt holdlokaler, mens sydfløjen rummer auditorium og et mediatek i dobbelthøjde. Ud mod agoraen er placeret open learning rum på alle tre etager, som samler sig om agoraen. Med bygningens særlige udformning har alle arbejds- og opholdsrum dagslys, ligesom den asymmetriske form giver flere muligheder for udvidelser og tilbygninger.

Udforsk

Skolen am Breiten Luch er resultatet af en arkitektkonkurrence om at udforme en integreret skole til 725 elever...

Heimdal Videregående Skole er en kombineret videregående skole med plads til 1.020 elever, som foruden undervisningslokaler også indeholder...

Institut for Idræt er et hus, hvor nye ideer fødes og testes takket være en unik kobling mellem...