Oversigt

Rønne Svømmehals bestyrelse har sat gang i en proces, der skal sikre byen et vandkulturhus, når den bedagede svømmehal i byen må lukke. KHR Architectures brugerinddragelseseksperter har faciliteret en proces, der har givet bestyrelsen et stærkt grundlag for at realisere drømmen om et vandkulturhus. Både interessenter fra lokalmiljøet og repræsentanter fra turistforeninger og mulige fonde har været inddraget for at skabe et solidt afsæt for både funktion, flow og finansiering.

Fakta
By
Rønne
Bygherre
Rønne Svømmehal
År
2021

Opbakning fra lokalsamfundet

Brugerprocessen for Rønne Vandkulturhus var organiseret omkring tre workshops. Den første workshop havde den potentielle placering på Nørrekås og afdækning af interessentgrupper som omdrejningspunkt. Målsætningen var at finde frem til stedets kvaliteter og potentiale samt at skabe opbakning i lokalsamfundet for projektet ved at skabe et rum, hvor alle havde mulighed for at komme til orde.
Ud over oplæg og diskussioner kom der en masse input via fysiske postkort, hvor deltagerne delte deres positive og negative tanker om det forestående projekt.

Next step: Udvikling af program og skitseforslag

Med rapporten fra brugerprocessen i hånden er det lykkedes bestyrelsen for Rønne Svømmehal at få midler fra Sparekassen Bornholm til oprettelsen af den erhvervsdrivende fond Bornholms Vandkulturhus. Det giver mulighed for at tage hul på næste fase og udarbejde et egentligt rumprogram og et skitseforslag for den nye svømmehal.

Brugerproces baner vej for nyt vandkulturhus

Svømmehallen i Rønne er ved at være udtjent og svømmehallens bestyrelse har derfor taget initiativ til at undersøge muligheden for at få en ny svømmehal til byen.
Hverken mandat eller finansiering til at bygge en ny svømmehal er på plads, så KHR Architecture er blevet bedt om at gennemføre en brugerproces, som et første skridt på vejen. Målet er at afdække interessenter for en ny svømmehal og deres behov og ønsker, mulige finansieringsmuligheder og i sidste ende et konkret rumprogram for et fremtidigt vandkulturhus.

Afdække og afstemme behov og ønsker

Med afsæt i konklusionerne fra 1. workshop og et møde omkring driftsforhold og økonomi blev de fremtidige brugere af vandkulturhuset inviteret til en workshop, hvor selve husets identitet og funktion var på dagsordenen.

Deltagerne arbejdede i mindre grupper hjulpet godt på vej af prioriteringsplader og stickers. Output var en indkredsning af projektrammen som afsæt for konkrete til- og fravalg og udarbejdelsen af et egentligt rumprogram, der blev præsenteret og diskuteret i en tredje workshop.

Udforsk

KHR har som arkitektrådgiver understøttet Novo Nordisk Fonden og Region Sjælland i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes...

Space planning får en helt særlig betydning, når en ny organisation opstår. I forbindelse med sammenlægning af tre...

KHR skal stå i spidsen for et projekt, der skal sikre Sisimiut et alsidigt vandkulturhus. Idéoplægget skal bruges...