Biocenter

Kategori
Sundhed
Undervisning
Bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Land
Danmark
By
København
År
2007
Areal
50 000 m2
Anlægssum
650 mio. kr.
Awards
1. præmie i konkurrence

Biocenter inspirerer til dynamisk samarbejde og skaber de bedste rammer for et forskermiljø på tværs af faggrænser.

 

Campus på Nørrebro

KHR vandt 1. præmie i en international arkitektkonkurrence med forslaget til Biocenter. Forslaget er realiseret på Nørrebro i København. Biocenteret ligger på Nørre Campus, Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet og tæt på Rigshospitalet. Konkurrencen omfattede forslag til en helhedsplan for i alt 60.000 m² laboratoriebyggeri.

 

Den sociale akse

Biocentrets første etape indeholder forslag til udformning og indretning af laboratorier af forskellig kompleksitet og størrelse, administration samt fællesfaciliteter. Laboratoriearealerne åbner sig mod parken med en nordvendt glasfacade, der lukker lyset og udsigten ind i fuld etagehøjde, mens facaden til kontorarealerne mod syd fremstår lys beklædt med natursten. Laboratoriefløjene forbindes af en central nord-/sydgående fløj, hvor de vandrette og lodrette bevægelser i bygningen mødes i et indre, lyst centralrum, der udgør den sociale akse i centret. Biocentrets kantine og auditorium til 400 tilhørere er placeret i parken. Laboratorierne er udført til forskning i genklasse 1, 2 og 3, i kælderen er placeret en barrieredyrestald og nmr-scanningscentre. Såvel arkitekturen som laboratoriekonceptet skal skabe de bedste rammer for et forskermiljø på tværs af faggrænser –- rammer der både har en funktion for brugerne og som inspirerer dem til dynamisk samarbejde.