God brandsikring indtænkes i arkitekturen

Brandteknisk rådgivning med blik for både arkitektur og sikkerhed

Kompetent brandrådgivning kombinerer professionel brandsikring med et arkitektonisk helhedsblik.

Vores brandrådgivere vil derfor allerhelst tages med på råd allerede ved de første tanker og ideer for jeres nye byggeri. Ved at inddrage brandrådgivningen tidligt i processen kan vi nemlig spørge ind til jeres ønsker og behov, så I undgår, at brandsikring bliver et forstyrrende element i bygningens design og funktion. 

Alle vores brandrådgivere er uddannede arkitekter, konstruktører eller ingeniører, så de kan give jer en helhedsorienteret rådgivning.

Brandrådgivning fra start. til sluterklæring

Brandrådgivning fra start- til sluterklæring

Vi hjælper eksempelvis vores kunder med med brandrådgivning, der omfatter alle eller nogle af følgende elementer: 

  • Start- og sluterklæring
  • Dokumentation af brandklasse, der bl.a. indeholder en overordnet brandstrategi og overordnede brandplaner for byggeriet
  • Brandstrategi 
  • ITT erklæring og DKV-plan
  • Myndighedsdialog
  • Brandplaner, der viser byggeriets brandmæssige disponering og uddyber brandstrategirapporten
  • Pladsfordelingsplan og situationsplan
  • Kontrolplaner og kontrolrapporter for design, projektering og udførelse
Brandsikring i de forskellige faser

Brandsikring gennem et projektforløb - kort fortalt

I designprocessen fastlægger vi den overordnede plan for brandsikringen, herunder den overordnede brandstrategi med tilhørende krav til funktion og andre forhold. 

I projekteringsfasen inkorporerer de projekterende arkitekter i samarbejde med fagspecialister funktionskrav og brandsikringstiltag i projektet. 

I udførelsesfasen bliver de projekterede brandsikringstiltag realiseret, typisk af en entreprenør.

Kontrollen af brandsikringen skal hele vejen igennem eksekveres og dokumenteres på baggrund af den brandtekniske kontrolplan, der er lavet i den indledende fase og som løbende justeres, hvis der sker ændringer undervejs i projektet.

Professionelle brandrådgiver

Bygningsreglementet og Beredskabsstyrelsens foreskrifter viser vejen

Vi hjælper altid gerne med professionel brandrådgivning skræddersyet til jeres konkrete behov.
Vores brandtekniske rådgivere har helt styr på de tekniske foreskrifter fra Beredskabsstyrelsen og det gældende bygningsreglement BR18.

"Dokumentationen af et byggeris brandsikkerhed skal påvise, at brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, samt at design, projektering og udførelse er fyldestgørende og i overensstemmelse med definerede krav." - BR18, § 506

Vores brandrådgivere hjælper med brandsikring i alle brandklasser, herunder af skræddersyede løsninger i skolebygninger, institutioner og boliger til butikscentre, kontorhuse og industri.

Udforsk

Forum Horsens svungne facade står i dag som et prægnant vartegn for byen Horsens og har været en...

Jens Bangs gæstehuset er et sommerhus inspireret af de gamle fiskehytter i området og fremstår som et smukt...

Syddansk Universitet i Odense er arktitektonisk bygget på et princip om konsekvent integration af de centrale funktioner med...