Healing architecture
Arkitektur og brandsikkerhed kan sagtens gå hånd i hånd. Tag helst brandrådgiverne med på råd fra start.

Brandteknisk rådgivning med blik for både arkitektur og sikkerhed

Kompetent brandrådgivning kombinerer professionel brandsikring med et arkitektonisk helhedsblik.

Vores brandrådgivere vil derfor allerhelst tages med på råd allerede ved de første tanker og ideer for jeres nye byggeri. Ved at inddrage brandrådgivningen tidligt i processen kan vi nemlig spørge ind til jeres ønsker og behov, så I undgår, at brandsikring bliver et forstyrrende element i bygningens design og funktion. 

Alle vores brandtekniske rådgivere er uddannede arkitekter, konstruktører eller ingeniører, så de kan give jer en helhedsorienteret rådgivning.

Haukeland Universitetshospital børnesygehus - interaktiv væg
Vores brandtekniske rådgivere kan håndtere alle faser af brandrådgivningen.

Brandrådgivning fra start- til sluterklæring

Vi hjælper eksempelvis vores kunder med med brandrådgivning, der omfatter alle eller nogle af følgende elementer: 

  • Start- og sluterklæring
  • Dokumentation af brandklasse, der bl.a. indeholder en overordnet brandstrategi og overordnede brandplaner for byggeriet
  • Brandstrategi 
  • ITT erklæring og DKV-plan
  • Myndighedsdialog
  • Brandplaner, der viser byggeriets brandmæssige disponering og uddyber brandstrategirapporten
  • Pladsfordelingsplan og situationsplan
  • Kontrolplaner og kontrolrapporter for design, projektering og udførelse
Ørestad_Skole_leg og farver
Vi hjælper med brandsikring fra design- til udførelsesfase.

Brandsikring gennem et projektforløb - kort fortalt

designprocessen fastlægger vi den overordnede plan for brandsikringen, herunder den overordnede brandstrategi med tilhørende krav til funktion og andre forhold. 

projekteringsfasen inkorporerer de projekterende arkitekter i samarbejde med den brandtekniske rådgiver og andre specialister funktionskrav og brandsikringstiltag i projektet. 

udførelsesfasen bliver de projekterede brandsikringstiltag realiseret, typisk af en entreprenør.

Kontrollen af brandsikringen skal hele vejen igennem eksekveres og dokumenteres på baggrund af den brandtekniske kontrolplan, som brandrådgiveren udarbejder i den indledende fase og som løbende justeres, hvis der sker ændringer undervejs i projektet.

Studerende på KUA
Vores brandtekniske rådgivere kender bygningsreglementets brandforeskrifter.

Bygningsreglementet og Beredskabsstyrelsens foreskrifter viser vejen

Vi hjælper altid gerne med professionel brandrådgivning skræddersyet til jeres konkrete behov.
Vores brandrådgivere har helt styr på de tekniske foreskrifter fra Beredskabsstyrelsen og det gældende bygningsreglement BR18.

"Dokumentationen af et byggeris brandsikkerhed skal påvise, at brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, samt at design, projektering og udførelse er fyldestgørende og i overensstemmelse med definerede krav." - BR18, § 506

Vores brandtekniske rådgivere hjælper med brandsikring i alle brandklasser, herunder af skræddersyede løsninger i alt fra skolebygninger og sygehuse til butikscentre, kontorhuse og boliger.

Udforsk

KHR er bygherrerådgiver for den omfattende forvandlingen af Nordre Fasanvej 108 fra nedslidt kontor til et af Danmarks...

Finger B i Københavns Lufthavn er en del af den omfattende fornyelse, der er et led i Københavns...

Kronen i Vanløse skal revitaliseres, så det konkursramte center transformeres til en dynamisk bymidte, der har meget mere...