Lyngby Rådhus

Kategori
Erhverv
Bygherre
Lyngby-Taarbæk Kommune
Land
Danmark
By
Lyngby
År
2012 -
Ydelse
Totalrådgiver

Lyngby Tårbæks Rådhus indgår i vores kulturarv som et nationalt modernistisk værk. Bygningen har fået en særlig status, der refererer til den omgivende kontekst. Et ikon for den samfundsmæssige og kulturelle udvikling.

På denne baggrund er vi grundlæggende af den opfattelse at bygningen skal bevares i sin nuværende udformning set fra hele den omgivende kontekst. Bygningens identitet skal skærpes gennem dette projekt.

En modernisering af bygningen er dog tiltrængt, hvorfor denne besvarelse forsøger en hensynsfuld tilpasning der visuelt og funktionelt efterlader en tidssvarende demokratisering af bygningen, der inspirerer til større grader af åbenhed, såvel i som udenfor bygningen.

Lyngby Bymidte er samlingspunktet for en hel regions handlende. Nærværende projekt forsøger at bidrage til disse forhold ved at bygge på den eksisterende urbanitet, uden at låne fra denne, men derimod styrke den eksisterende kontekst gennem rumlige og funktionelle tilføjelse af fornyende bymæssig karakter.

Projektets porøse struktur som udstrakt grøn bygningsmembran er inspireret af de mange grader af hastigheder hvormed konteksten i dag opleves.