Oversigt

KHR har tegnet Tårnby Station, der er en del af byens trafikale knudepunktder og indgår i A/S Øresundsforbindelsens ca. 700 meter lange bane- og motervejsoverdækning.

Fakta
By
Tårnby
Land
Danmark

“Om dagen oplyses stationen af de store ovenlys, og dagslyset tegner rummets vertikale konturer. Når det bliver mørkt, skaber lyssætningen en ny oplevelse af stationen – når dagslyset svinder hen, domineres rummet af perronernes horisontale belysning.”

Peter Nielsen, Chef for bygherrerådgivning, KHR Architecture

Kontakt

Grøn, bymæssig sammenhæng i Tårnby

Tårnby Station indgår i A/S Øresundsforbindelsens danske landanlæg og er integreret i den ca. 700 meter lange bane- og motorvejsoverdækning, som er opført i Tårnby.

Overdækningen sikrer en grøn, bymæssig sammenhæng, så bymidten fortsat opleves som et hele, selvom den gennemskæres af bane og motorvej til Øresundsforbindelsen.

Trafikalt knudepunkt

Pladsen mellem Tårnby Torv, Englandsvej og Tårnby Station er byens trafikale knudepunkt. Stationen består af tre lange, lave bygninger samt et rejsecenter. Bygningerne, der er én etage over terræn, skaber på én gang adgang til, og sikrer dagslys til den underliggende perron.

 

 

Udforsk

En gennemgribende ombygning af lufthavnens transithal med stor respekt for Vilhelm Lauritzens oprindelige indretning fra 1960.

Billund Lufthavn blev i 2002 udbygget med en ny passagerterminal tegnet af KHR. Den nye terminal på 40.000...

Malmø Central Station er en af ​​tre stationer, der binder Citytunnelen i Malmø sammen. Med Malmø City Tunnel...