Ístak

Kategori
Erhverv
Bygherre
Ìstak Ltd.
Land
Island
By
Reykjavik
År
2003-2004
Awards
Nomineret til Mies van der Rohe prisen 2005

Ìstaks domicil er inspireret af den islandske natur, Tingvallas betydning som urgammelt mødested for landets Alting og som geologisk fænomen, hvor kløften mellem den nordatlantiske og den euroasiatiske kontinentalplade findes. Kløftens rumlige forløb med sprækker med veklsende lysindfald, stoflig tyngde, reflekser i vand og dynamiske udblik mod det omgivende landskabsrum er genskabt i hovedsædet med arkitektoniske virkninger udført i corten-stål, glas og beton. Hovedsædet er organiseret med åbne rumforløb og flydende overgange mellem de enkelte funktioner for at nedbryde traditionelle hierarkiske rumforløb. Hensigten har været at sikre overblik i huset og god kontakt mellem de enkelte medarbejdere.

Vandbassin reflekterer himlens skiftende lys

Et vandbassin underdeler bygningen i to åbne arbejdsområder og udgør sammen med trappeforløb og gangbroer bygningens centrale del. Bassinet reflekterer himlens skiftende lys og forbinder husets indre med naturen udenfor. Fællesfaciliteter og parkering er etableret i kælderen under terræn, så kantinen har etagehøje vinduer til en lysgård, mens auditoriet har et nordvendt vinduesparti, der ligger over terræn som følge af grundens hældning. Husets tre volumener kobles rumligt og funktionelt sammen af en smal langsgående bygning. I stueplanet findes hovedindgang med tilstødende foyer og forbindelser til de åbne kontorområder i de to østvendte bygningsvolumener og de mere lukkede i det vestvendte volumen. Princippet med åbne og lukkede kontorområder er det samme på alle etager. Mellem etagerne er etableret en række åbninger i dækket. Indgangspartiet er trippelhøjt, mens foyeren samt størstedelen af kontorområdet i det nordlige volumen er formet som dobbelthøje rum.