Eines der ersten Gebäude des Gesundheitswesens mit einer vollständig digitalen Baustelle: das Kinderkrankenhaus der Universitätsklinik Haukeland
Haukeland Universitetshospitals børnesygehus er opført via en fuldt digital proces som det første sygehus i verden.

Stiller I de rigtige IKT-krav i jeres projekt?

Vores BIM-managers tager højde for, at ethvert projekt specifikke IKT-krav. Netop fordi IKT-kravene er afgørende for, hvad der leveres og hvad IKT bliver brugt til i projektet, anbefaler vi at få rådgivning i programmeringsfasen, hvis du ikke selv er ekspert på området. Vores IKT-specialister har lang erfaring og den nyeste viden, så de kan hjælpe dig med at få det helt rigtige IKT-afsæt til et succesfuldt projekt.

Velovervejede IKT-krav og professionel IKT-ledelse er en god investering i forhold til projekterings- og udførelsesfasen og kan samtidig spare væsentlige ressourcer i driftsfasen.

Sct. Hans Retspsykiatriske sygehus Udsigten ved Roskilde Fjord
I offentlige byggeprojekter er der en række IKT-krav, som skal sikre, at den offentlige sektor går foran med at effektvisere projekterings- og byggeprocesser via digitalt byggeri.

IKT-ledelse i offentlige byggeprojekter

IKT-bekendtgørelsen stiller en række krav til offentlige bygherrer lige fra digitale udbud til anvendelse af digitale byggeobjekter og digital IKT-koordinering. IKT-ledelse spiller med andre ord en central rolle i forbindelse med at effektivisere offentlige byggeprojekter.

En IKT-leder er ansvarlig for, at projektet lever op til de fordrede IKT-krav, og hos KHR tilbyder vores erfarne IKT-ledere en dyb og bred indsigt i de forskellige processer og teknologier, som er nødvendige for at kunne udføre et projekt, der ikke bare lever op til kravene, men også sikrer at du får mest mulig værdi ud af dit IKT-arbejde.

Fassadensofa in Østerport 2
Digitale bygningsmodeller leder vejen for et byggeprojekt uden unødige omveje og fejl. Sørg for, at IKT-kravene i jeres projekt er på et passende niveau, og at I har en IKT-leder, der kan få teamet til at omsætte kravene i praksis.

Digitaliserede byggeprocesser med BIM management

Projektering med digitale bygningsmodeller er efterhånden meget udbredt i byggebranchen og er i de fleste projekter ganske uundværligt. Vi hjælper gerne med IKT-ledelsen af jeres projekt eller håndterer den digitale projektstyring som del af en større pakke.
Ved at bruge digitale byggemodeller, bliver projekteringsfasen mere præcis og detaljeret, både hvad angår materialeforbrug, byggetekniske løsninger og tidsplaner. BIM-modellerne har også et stort potentiale i forhold til tidsstyring, kvalitetssikring og koordinering mellem de forskellige fagentrepriser i selve udførelsesfasen.

BIM-Krankenhausmodell
Gør projektering og opførelsesfase effektiv ved at arbejde digitalt i BIM-programmer. IKT-ledelse og brug af BIM har vist sig særdeles effektivt i projektet i Bergen,

Das erste vollständig digitale Krankenhausgebäude der Welt

Kinder- und Jugendkrankenhaus Haukeland ist das erste Krankenhausgebäude der Welt, bei dem sowohl in der Planung als auch vor Ort vollständig digital gearbeitet wird. KHR sind die Architekten dieses sehr großen Pionierprojekts und haben umfangreiche Erfahrungen mit 100 % papierloser Arbeit gesammelt.

Som tegnestue har vi BIM-ansvarlig, der følger den nyeste udvikling og sikrer intern videreuddannelse og sparring. Vi arbejder med programmer som eksempelvis RevitAutocad, dRofus, Enscape, Solibri, BIM360, ArchiCAD, Rhino und SketchUp.

Erleben Sie das Gebäude in einem 3D-Modell über eine VR-Brille
Via VR-briller kan du bevæge dig rundt i en 3D-model af bygningen, inden den er opført..

Betreten Sie das 3D-Modell Ihres zukünftigen Gebäudes über eine VR-Brille 

Wir wissen aus Erfahrung, dass es für Menschen ohne einen architektonischen Hintergrund schwierig sein kann, Skizzen und Vorschläge zu verstehen. Durch die Kombination von 3D-Modellen in Enscape mit einer Virtual-Reality-Brille können wir dem Bauherrn und den Nutzern Zugang zu dem geplanten Gebäude verschaffen. Sie bewegen sich einfach durch das Gebäude, indem Sie mit einem Handheld-Controller lenken, und sehen die Räume vor Ihnen in der VR-Brille.

Auf diese Weise bietet das BIM-Modell einen gemeinsamen Ausgangspunkt für einen sehr konkreten Dialog, der sicherstellt, dass das Gebäude die Erwartungen des Bauherrn und der Nutzer erfüllt. 

Erkunden Sie

Die Dolomitenhäuser mischen das Beste aus Stadthäusern, Wohnungen und Villen, um eine höhere Belegungsrate mit einem...

Ballehvileren ist das Ergebnis der ganzheitlichen Ausrichtung von KHR auf Architektur und Design. Bei der Planung der Metrostationen für die...

KHR hat das neue Besucherzentrum entworfen, das den ehemaligen Fährhafen von Langtved ersetzt, der 2009 abgebrannt ist, und...