Oversigt

Projektets arkitektoniske hovedidé, er at skabe en gennemlyst bygning med visuel sammenhæng til det omkringliggende landskab, så man allerede udefra oplever et imødekommende og overskueligt læringsmiljø for lærere og elever.

Fakta
By
Glashütte im Osten Norderstedt
Land
Tyskland
Bygherre
Stadt Norderstedt
År
2020
Partnere
Kuttner & Kahl landskabsarkitekter og Wetzel & Behold
Ydelser
Arkitektonisk idé og udarbejdelse, Konkurrenceprojekt

Indre gårdhave

Den funktionelle disponering er horisontalt en u-form, der griber en hovedbygning lagt omkring en stor indre gårdhave. Vertikalt ligger fælles faglokaler på terræn med udgang til det fri og adgang for alle klasseværelser ovenover, via 4 hovedtrapper, der knytter sig til hovedankomst- og
kantinetrappe. Konteksten er karakteriseret ved de smukke alléer, der indrammer grunden og det store rekreative landskabsrum foran.

Arkitektur med plads til fælleskab og fordybelse

Skoleflowet er grupperet i klynger omkring lokale torve, det trygge hjemmeområde, i sammenhæng med faglokaler, kantine og bibliotek, der kommer til udgøre den kulturelle klynge. Herved etableres et læringsmiljø, der skaber rumlige forløb med naturlige overgange mellem fællesskab og fordybelse i ét intuitivt arkitektonisk greb.

Bygningens hovedindgang er placeret på et hjørne under en udkragning, der inviterer elever og borgere ind. Rundt om hele huset er stueetagen trukket skævt ind med retning mod hovedindgangen, så bygningen optræder svævende og naturligt leder til indgangshjørnet.

"Den funktionelle og flowmæssige disponering giver en stor grad af fleksibilitet for de to skoler indbyrdes i forhold til lokaleallokering, fælles brug og pædagogiske prioriteringer påkrævet ved forskellige tematiske læringsforløb."

Janina Zerbe, arkitekt og partner, KHR Architecture
Kontakt

 

 

Udforsk

Schulzentrum Lehrte-Süd er et stort skoleprojekt, hvor KHR Architecture sammen med tyske samarbejdspartnere skal designe og projektere en...

HafenCity i Hamborg er en populær ny bydel, som er skudt op de seneste år. En ny 8-sporet...

Grønlands Naturinstitut ligger på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. Det er et hus, der rent arkitektonisk...