OUH - Nyt Odense Universitetshospital / New Odense University Hospital

Kategori
Sundhed / Health
Bygherre
Region Syddanmark
By
Odense
År
2012 - forv. 2022
Areal
250 000 m2
Anlægssum
7 mia. kr.
Partnere
White Arkitekter AB, White Arkitekter A/S, Dall & Lindhartsen A/S, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S,underrådgivere: Schønherr A/S og Viatrafik, Lohfert & Lohfert A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Balslev rådgivende Ingeniører
Ydelse
Programmering, projektering, processtyring af økonomi, risiko og tid, IKT ydelse, projektudvikling m. bæredygtige tiltag, helende arkitektur og tilgængelighed.

KHR vinder nyt supersygehus, Nyt OUH/SUND, i Odense for Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen.

I 2.runde af konkurrencen om et af Danmarks allerstørste sygehuse vinder KHR arkitekter med konsortiet Medic OUH ud af 6 deltagende konsortier .

Konsortiet består af KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, White Arkitekter A/S, Dall & Lindhardtsen A/S, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og Oluf Jørgensen A/S med underrådgiverne: Schønherr A/S og Viatrafik, Lohfert & Lohfert A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Balslev Rådgivende Ingeniører.

Sygehuset, der er det største af de ambitiøse og visionære nye supersygehuse, igangsættes nu ud fra et menneskeligt helhedsskabende og bæredygtigt koncept inddragende både teknologisk state-of–the-art behandlinger og et markant landskabeligt arkitektonisk udryk.

Udover sygehusdelen rummer opgaven også udbygning af det eksisterende SDU med et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, der disponeres optimalt i en Vidensakse mellem forskning og behandling.

Det eksisterende præmierede Syddansk Universitet, også tegnet af KHR arkitekter, knyttes i en nyfortolkning og med sin forskning sammen med det ny sygehus i en gennemgående Vidensakse, hvortil behandling, forskning og landsskab knyttes til ét ”helende” og unikt organiseret og fremadrettet visionært hospital. Vinderforslaget er ikke alene en bekræftelse af KHR arkitekters viden og kompetencer på det sundhedsfaglige felt, men også af evnen til at kombinere dette med identitetsskabende og nærværende hospitalsmiljø for både patienter, pårørende og personale i tæt relation med omgivelserne - i dette projekt som en fletning af landskab og bygning i en fliget bygningsstruktur, der indoptager landskabets blå og grønne elementer.

Projektet er et vidnesbyrd om KHR´s tradition for innovativt sygehusbyggeri, der netop nu markeres i en stor udvidelse af Haukeland Universitetssygehus i Bergen med et nyt børnehospital. Dette projekt er også karakteriseret af sin unikke organisation og flotte tilpasning i og inddragelse af landskabet, som en anerkendt optimal helende faktor i moderne patientpleje.

Nyt OUH og SUND, i alt et samlet forsknings- og sygehusprojekt på 275.000m2 og en anlægssum på 6,3 milliard kroner, forventes færdigudbygget i 2022.

English

KHR wins a new super hospital, New OUH / SUNN, in Odense for the region of Southern Denmark and the Danish University and Building Authority.

In the second round of the competition for Denmarks largest hospital, KHR Architecture, alongside the consortium Medic OUH, won the contract. Six consortiums were participating in the competition. 

The consortium comprises KHR Architecture A/S, White Arkitekter AB, White Arkitekter A/S, Dall & Lindhardtsen A/S, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S and Oluf Jørgensen A/S with sub-consultants: Schønherr A/S, Viatrafik, Lohfert & Lohfert A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S and Balslev Rådgivende Ingeniører.

The hospital, which is the most ambitious and most visionary of the new super hospitals, is established based on a holistic, human and sustainable concept that involves both state-of-the-art technological treatment and a distinctive synergy between the landscape and architectural expression. 

In addition to the new hospital development, the task also required an expansion of the existing University of Southern Denmark (SDU) with a new medical science faculty, which is optimally located in a ‘knowledge-axis’ between research and treatment.

The existing University of Southern Denmark, an award-winning project also designed by KHR Architecture, is joined to the new building through an architectural reinterpretation and with their collaborative research-based ‘knowledge-axis’ where treatment, research and landscape are linked to create a ‘healing’ and uniquely visionary and forward-thinking hospital. The winning entry is not simply a recognition of KHR Architecture’s knowledge and competence within the healthcare sector, but also an ability to combine it with an identity generating and attentive hospital environment for both patients, relatives and staff in a close relation to the surrounding – in this project as a weaving together of landscape and building as a lacinated building structure that absorbs the landscapes blue and green elements.

 The project is a testimony to KHR Architecture’s tradition for designing innovative hospital buildings, which is now marked in a major expansion of Haukeland University Hospital in Bergen with a new children’s hospital. This project is also characterised by its unique organisation and beautiful adaption and integration of the surrounding landscaping, as a recognised optimal healing factor in modern patient care. 

 

The New OUH and SUND, together amount to 275,000 m2 of new research and hospital buildings, and with a construction cost of DKK 6.3 billion, are expected to be completed in 2022.