Hunderupskolen

Kategori
Undervisning
Bygherre
Odense Kommune
Land
Danmark
By
Odense
År
2003
Areal
10 000 m2
Anlægssum
90 mio. kr.
Bæredygtighed
Naturlig ventilation, dagslys optimering

Den nye skole respekterer, bevarer og genskaber auraen fra naboen –den 100 år gamle Odense Kaserne.

 

Arkitektonisk spændingsfelt

Hunderupskolen er en ny tre-sporet skole indpasset og placeret midt i en historisk ramme. De gamle kasernebygningers aura slår igennem ind- som udvendig, og man oplever et arkitektonisk spændingsfelt mellem de historiske bygninger og det modernistiske nybyggeri. Skolen fremstår som et attraktivt mødested, der også uden for skoletiden danner ramme om en mangfoldighed af kulturelle og idrætslige aktiviteter under ét tag.

 

Som ringe i vandet

Skolens samlingspunkt er skoletorvet. Herfra breder aktiviteterne sig som ringe i vandet. Værkstederne, pædagogisk servicecenter og faglokaler/værksteder er de nærmeste naboer, og idrætshallen kan via en stor port inddrages til en rumlig helhed. Hjemmeområderne er organiseret omkring et fællesrum; den overdækkede skolegade. Hjemmeområderne, der er placeret længst fra skoletorvet, har forskellig karakter afstemt efter alderstrin og udgør det pædagogiske basismiljø man hører til og kan kalde sit eget. Totaløkonomiske analyser har ledt til miljømæssige designparametre som overflademinimering, dagslysoptimering, naturlig ventilation samt et robust materialevalg ud fra et helhedsorienteret indeklima-hensyn.