B&O Hovedsæde

Kategori
Erhverv
Bygherre
Bang & Olufsen
Land
Danmark
By
Struer
År
1997-1998
Areal
5 500 m2
Anlægssum
70 mio. kr.
Bæredygtighed
Hybrid ventilation
Awards
Nomineret til Mies van der Rohe prisen 1999, tildelt Red Dot Awards 2002, DuPont Benedictus Award Honorable Mentions 2003

Bang & Olufsens hovedbygning i Struer læses i en landskabelig forankring til stedet, hvor design- og produktionsvirksomheden har hentet sin identitet.

 

Et enormt B&O-anlæg

Bygningen er indviet i 1998 og skal opleves som ét stort “showroom” for Bang & Olufsens kultur og produktion. Det er blevet sagt om indgangen til byggeriet, at det er som at gå ind i et enormt B&O-anlæg. Hovedsædet opnår associationer til Bang & Olufsens produkter i stadige variationer mellem lethed og tyngde, det bårne og det bærende, det translucente og det transparente. Byggeriet ligger smukt i landskabet ved Struer med udkig over pittoreske marker med græssende får fra stort set hver enkelt arbejdsplads. Interiøret opleves i relation til det omgivende landskab med refleksioner fra himmellyset i en fysisk sammenstilling af rum, der visuelt forbinder inde og ude.

 

Et åbent hus

Huset skaber rammen om et dynamisk arbejdsmiljø, der nedbryder den hierarkiske rumopdeling med sit fravalg af indvendige vægge og døre. I hele strukturer fordres en særlig rumlig oplevelse ved hjælp af forløb med mange retningsskift og variation materialerne imellem. Den efterstræbte dynamik der kommer til udtryk i bygningens åbenhed og visuelle tilgængelighed, fordrer en bevidst stillingtagen til brugernes behov for individuelle privatsfærer i rumlige intimiteter. Dette kommer til udtryk i rumdannelserne, facadernes detailudformninger, sammen med den skulpturelle tyngde, som udformningen af inventarer tilvejebringer.