Heilende Architektur in den Pflegeheimen der Zukunft
Der Blick ins Grüne wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und ist vor allem für Bewohner von Pflegeheimen wichtig.

Die Pflegewohnungen der Zukunft

Der har altid været seniorer og mennesker med plejebehov, men demografien og beboernes behov ændrer sig markant i disse år. Det stiller store krav til de nye plejecentre og -boliger, der opføres, til tilpasning af eksisterende boliger, og til bygherrer og arkitekter.  Af samme grund samarbejder vi hos KHR med fageksperter på området, så vi hele tiden er ajour med den nyeste viden.

Den overordnede viden om målgruppen og best practice inden for plejeboliger kombinerer vi gerne med brugerinddragelse på det specifikke projekt, så boligerne opfylder de faktiske behov og ønsker hos beboere og personale.

Wohnprojekt mit Nutzerbeteiligung
Wohnprojekt mit Nutzerbeteiligung

Sichere Wohnungen für Menschen mit Demenz

Demensboliger er en særlig type boliger, der kræver en helt særlig tilgang til design og indretning. Vores samarbejde med Demensalliancen og Louise Dedenroth Høj, der forsker i PflegearchitekturDamit ist gewährleistet, dass wir uns immer auf den neuesten Stand der Wissenschaft begeben. So können wir die Wohnungen an die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz anpassen. Wir berücksichtigen ihre kognitiven und körperlichen Herausforderungen und sorgen dafür, dass die Wohnungen so gestaltet sind, dass sich die Bewohner darin leicht bewegen und sie verstehen können. Es geht darum, ein sicheres und wohnliches Umfeld zu schaffen, das dazu beiträgt, Ängste und Verwirrung abzubauen, und gleichzeitig dem Personal die Möglichkeit gibt, seine Arbeit vor Ort zu verrichten.

Pflegeheime Skovgården
Pflegeheime Skovgården

Anpassung bestehender Pflegeheime

Størstedelen af nutidens beboere på plejehjem er ramt af demens, men plejeboliger og - centre er ofte ikke tilpasset til dementes behov. Det skyldes både udviklingen i beboersammensætningen, og at vi er blevet klogere på, hvordan vi bedst indretter trygge rammer til demente.

Derfor tilbyder vi et arkitektonisk eftersyn af eksisterende boliger, der kan gøre jer klogere på, hvordan I kan forbedre eksisterende plejeboliger, så de passer bedre til de dementes behov. Skriv til os for et uforpligtende tilbud på en demens due diligence.

Der Nutzerprozess liefert Input für den Entwurfsprozess des zukünftigen Wohnraums.
Der Nutzerprozess liefert Input für den Entwurfsprozess des zukünftigen Wohnraums.

Benutzerprozesse geben Einblick und Eigenverantwortung

I det omfang projekterne tillader det, inddrager vi beboere, pårørende og plejepersonale i designprocessen, så vi kan skabe de best mulige rammer til de konkrete behov og ønsker. Vi anbefaler også at indtænke og ideelt set inddrage lokalsamfundet for at høste eventuelle synergieffekter og for at gøre det lettere for beboerne, som flytter på plejehjem, at opretholde deres tilknytning til lokalområdet.

Durch die Einbeziehung der Nutzer sorgen Sie auch für mehr Eigenverantwortung der Mitarbeiter und eine bessere Nutzung des fertigen Gebäudes.

Unser Experten für Benutzerprozesse verfügt über umfassende Erfahrung in der Organisation eines Programms, das auf den spezifischen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten Ihres Projekts basiert.

Skovgården-InnenraumTageslicht
Unabhängige Pflegeheime können einen Teil der wachsenden Nachfrage nach Pflegeheimen decken.

Ein großer Markt für private Pflegeheime

Friplejehjem er endnu ikke så udbredt i Danmark som fx i Sverige, men der er et voksende behov i markedet. Antallet af danskere over 80 år er nemlig i kraftig vækst, og det offentlige får svært ved at løfte opgaven med at skaffe boliger. DI Byggeri har lavet en AnalyseDie Studie zeigt, dass in den nächsten zehn Jahren durchschnittlich 12 % mehr Pflegeheime benötigt werden, in einigen Gemeinden ist der Bedarf jedoch wesentlich höher.

Wir haben Erfahrung in der Entwicklung von Pflegeheimen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor und geben unsere Erfahrungen gerne weiter.

Cameline Bolbroe Leiterin der Abteilung Innovation und Nachhaltigkeit
Cameline Bolbroe ist eine Expertin für soziale Nachhaltigkeit.

Fokus auf soziale Nachhaltigkeit

Pflege- und Seniorenwohnungen sind ein Teil der Sozialarchitektur, die uns bei KHR am Herzen liegt. Wir sind darauf spezialisiert, sicherzustellen soziale Nachhaltigkeit i projekterne og kan hjælpe jer med skabe pleje- og ældreboliger, hvor beboere og medarbejdere trives optimalt.

Det gør vi ved at bruge evidensbaserede metoder til at skabe helende arkitektur og ved at fordre fællesskaber, ejerskab og den sociale sammenhængskraft via arkitekturen og en god brugerproces.

Kontakt os for at høre mere eller diskutere mulighederne i jeres konkrete plejeboligprojekt.

Erkunden Sie

Durch die Entwicklung von Projekten, die Wirtschaft mit Kultur oder Wohnen verbinden, hat KHR Lidl mit Analysen und...

Die Abteilung für Leibeserziehung ist ein Haus, in dem neue Ideen geboren und getestet werden, dank einer...

Das neue Schwimmbad ist ein kreatives und nachhaltiges Wasser-Mehrfamilienhaus, das zeigen wird, wie der vorhandene Gebäudebestand...