Oversigt

Akuthuset udvider det eksisterende Bispebjerg hospital med 66 000 m2, der blandt andet omfatter en fælles akutmodtagelse, intensiv afdeling, røntgen og operationsgang og et helt nyt kvinde-barn-center. Sengestuerne er udviklet af KHR specielt til projektet.

Fakta
By
København
Land
Danmark
Areal
66 000 ㎡
Finansiering
DKK 1,6 MIA
Partnere
WHR Architects, ARUP Denmark

Todelt flow med mange fordele

Bygeherres ønske om at adskille sygehusets interne logistik fra besøgende og ambulante patienter har resulteret i en bygning med en dobbelt infrastruktur, som er til gavn for alle brugergrupper, herunder personale, indlagte patienter, ambulante patienter og besøgende.
Der er blevet skabt en infrastrukturel rygrad gennem hele huset, så hospitalspersonalet og de indlagte patienter kan bevæge sig effektivt fra A til B uden at møde besøgende på gangene.
Besøgende og ambulante patienter bevæger sig i stedet rundt i en gallerikorridor med udsigt over de grønne områder.

Ud over en øget effektivitet giver denne opdeling de indlagte den ønskede diskretion over for eksterne besøgende og beskytter besøgende og ambulante patienter mod indtryk, der kan føre til usikkerhed og ubehag.

“Hovedgrebet for Bispebjerg Hospitals nye Akuthus er et landskabeligt koncept der transformeres til et funktionelt flow.”

Janina Zerbe, Arkitekt og Partner, KHR Architecture
Kontakt

Nyt Akuthospital i harmoni med det gamle pavillonhospital

Bispebjerg Akuthospital skal danne en helhed med det eksisterende arketypiske pavillonhospital på Bispebjerg Bakke.
En af de arkitektoniske udfordringerne var, at det store nye Akuthus hurtigt ville dominere og overskygge det smukke gamle hospital. Vi løste denne udfordring ved at bruge landskabet, så stueetagen på det nye Bispebjerg Hospital næsten smelter ind i landskabet og virker meget mindre, end det reelt er. Denne del indeholder primært hospitalets "maskinrum", som kun bruges af personalet og ikke skal være tilgængeligt eller udstillet for offentligheden.

 

Bispebjerg Hospital er et arketypisk pavillonhospital med en god beliggenheden på Bispebjerg Bakke. Det terrasserede anlæg danner en række grønne landskabsrum grupperet om en monumental midterakse.
Det er med dette som inspiration, at det nye akuthus tager sit afsæt; både i sin plandisponering, flow, wayfinding og frem for alt sin kontakt til naturen.

 

Helende arkitektur som ledetråd for nyudviklet patientstue

Patientstuen er ligesom Akuthuset selv projekteret med naturen som omdrejningspunkt. Målet er at give den enkelte størst mulige indflydelse på egen situation og videste rammer for personlig udfoldelse i en helende arkitektur.
Rummets vinkling giver patienterne et bedre udsyn til naturen udenfor, hvilket er dokumenteret at have en positiv indvirkning på helbredelsen.
Vinklen betyder også, at patienten skærmes fra at se den ofte utryghedsskabende sygehusteknologi, som er placeret bag sengen.
Den innovative planløsning gør patienterne mere selvhjulpne, fordi fx afstanden fra seng til toilet reduceres og arbejdsgangene optimeres for de ansatte. Samtidig giver den mindre sengestue en betydelig besparelse i både opførelses- og driftfasen.

Udforsk

Øbro-Hallen er en smuk nyklassicistisk bygning fra 1930'erne, som KHR har gjort klar til fremtiden med stor respekt...

NytOUH er et af de største af de nye danske supersygehuse, der sætter et menneskeligt helhedsskabende og bæredygtigt...

KHR vandt 1. præmie i en international arkitektkonkurrence med forslaget til Biocenter. Biocenter inspirerer til dynamisk samarbejde og...