Oversigt

Ístaks domicil er et af mange eksempler på, hvordan vi skaber arkitektur i særklasse i samarbejde med vores bygherre. I dette tilfælde ingeniørvirksomheden Ístak, der også er vores samarbejdspartner på mange projekter mod nord, lige nu på den nye skole i Nuuk.

Fakta
By
Reykjavik
Land
Island
Bygherre
Ìstak Ltd.
År
2004
Areal
Udmærkelser
Nomineret til Mies vand der Rohe prisen, 2005

Et vandbassin underdeler bygningen i to åbne arbejdsområder og udgør sammen med trappeforløb og gangbroer bygningens centrale del.

Bassinet reflekterer himlens skiftende lys og forbinder husets indre med naturen udenfor. Fællesfaciliteter og parkering er etableret i kælderen under terræn, så kantinen har etagehøje vinduer til en lysgård, mens auditoriet har et nordvendt vinduesparti, der ligger over terræn som følge af grundens hældning. Husets tre volumener kobles rumligt og funktionelt sammen af en smal langsgående bygning. I stueplan findes hovedindgang med tilstødende foyer og forbindelser til de åbne kontorområder i de to østvendte bygningsvolumener og de mere lukkede i det vestvendte volumen.

Princippet med åbne og lukkede kontorområder er det samme på alle etager. Mellem etagerne er etableret en række åbninger i dækket. Indgangspartiet er trippelhøjt, mens foyeren samt størstedelen af kontorområdet i det nordlige volumen er formet som dobbelthøje rum.

Tingvalla som inspiration for arkitekturen

Arkitekturen i Ístaks domicil er inspireret af den islandske natur og det historiske sted Tingvallas betydning som urgammelt mødested for landets Alting og som geologisk fænomen, hvor kløften mellem den nordatlantiske og den euroasiatiske kontinentalplade findes.

Kløftens rumlige forløb med sprækker med vekslende lysindfald, stoflig tyngde, reflekser i vand og dynamiske udblik mod det omgivende landskabsrum er genskabt i hovedsædet i corten-stål, glas og beton.

Hovedsædet er organiseret med åbne rumforløb og flydende overgange mellem de enkelte funktioner for at nedbryde traditionelle hierarkiske rumforløb. Hensigten har været at sikre overblik i huset og god kontakt mellem de enkelte medarbejdere.

“Mødet med Island og Tingvalla en smuk regnfuld eftermiddag i det tidlige efterår udløste en spontan inspiration til udformningen af Ìstaks nye hus. De emotionelle iagttagelser der knyttede sig til denne eftermiddag har stået som inspirationskilde for den arkitektoniske behandling af bygningen.”

Jan Søndergård, Professor og Arkitekt
Kontakt

Udforsk

KHR er bygherrerådgiver for den omfattende forvandlingen af Nordre Fasanvej 108 fra nedslidt kontor til et af Danmarks...

Hvidovrevejs Butikstorv skal fornyes og området udvides med yderligere 8400 kvm til boliger, erhverv og parkering. KHR Architecture...

Den identitetsskabende domicil til metal-, stål-, og pladeproducenten Grønbech & Sønner A/S henter sit bærende udtryk i tyndplader,...