KHR Architecture kommer ud af 2020 med et rundt nul på bundlinjen. Til gengæld er virksomheden blevet styrket med nye kompetencer og forretningsområder, som skal øge omsætning og indtjening i fremtiden.

Siden 2019 er omsætningen steget fra 54 til 63 millioner og 11 fuldtidsstillinger er kommet til. Medarbejdertilgangen udgør ifølge administrerende direktør Lars Kragh en del af forklaringen på, at årsresultatet trods den øgede omsætning ender med et beskedent overskud på 48.000 kroner efter skat. Resultatet dækker også over et enkeltstående, større tab på et forlig omkring et skolebyggeri fra 2011.

”Vi har helt bevidst investeret i nye forretningsområder og kompetencer, og det koster på bundlinjen på den korte bane. Allerede nu kan vi dog mærke den positive effekt både internt og i form af projekttilgang, og jeg er sikker på, at vi på sigt også vil kunne høste vores investering på bundlinjen,” siger CEO og partner Lars Kragh. ”Når det er sagt, er bundlinjen aldrig vores primære fokus. Naturligvis skal vi tjene penge, men KHR er en uafhængig, partner-ejet arkitektvirksomhed, hvor vi alle er enige om, at vores vigtigste mission er at skabe god arkitektur, der gør en positiv forskel for brugerne og samfundet. Samtidig prioriterer vi et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere, som er altafgørende for, at den gode arkitektur kan tage form.”

”Overordnet set har vi styrket to områder, som har kostet i 2020: Vi har professionaliseret vores virksomheds drift ved at uddanne og ansætte inden for IT, HR, administration og kommunikation. Den øvelse bliver snart fuldendt med en ny tegnestuechef, der skal sikre, at vi bruger vores menneskelige og faglige ressourcer bedst muligt. Dernæst har vi bredt vores forretningsmæssige fokus ud til nye områder og målgrupper, så vi har en mere sund balance mellem offentlige og private kunder og kan tilbyde analyse og rådgivning til vores kunder lige fra den helt indledende fase forud for et køb, nybyggeri eller en renovering. Derfor har vi investeret i at opbygge en dedikeret enhed til bygherrerådgivning og samtidigt ansat en kapacitet inden for boligbyggeri. Corona har naturligvis også spillet en rolle hos KHR og været en fordyrende faktor i vores drift, men der har været overraskende godt gang i ordrebogen på trods af de særlige omstændigheder. Vi har masser af spændende projekter i pipelinen og et stærkt hold til at løfte dem, så vores 75. år tegner på alle måder lovende.”

Billedtekst: De fire partnere i KHR Architecture foran Kanonbådshusene, hvor KHR har haft kontor siden 2006. Fra venstre ses adm. direktør Lars Kragh, teknisk direktør Henrik Danielsen, kreativ direktør Mikkel Beedholm og forrest kreativ direktør Janina Zerbe.Om KHR Architecture:KHR Architecture fylder 75 i år og har stået i spidsen for en lang række prisvindende og anerkendte projekter som Københavns Metro, produktions- og administrationsbygning for Fiberline, Bang & Olufsens hovedsæde og Københavns Universitet på Amager. En ny partnerkreds sikrer, at KHR i disse år vokser hastigt og indtager nye markeder og forretningsområder. Arkitektfirmaet har til huse i Kanonbådshallerne på Holmen og har godt 100 medarbejdere.