Pihl HQ

Kategori
Erhverv / Commercial
Bygherre
E. Pihl & Søn A/S
Land
Danmark
By
Lyngby
År
1996 / 1999 / 2007
Areal
6 114 m2
Anlægssum
60 mio. d.kr
Awards
noineret til mies van der rohe prisen'94, tildelt dal's æreskalejdoskop '94, præmieret af lyngbytaarbæk kommune '95, tildelt murerprisen '96

Udviklet i tæt dialog mellem bygherren og arkitekten står Pihl og Søns hovedsæde i dag som begyndelsen på enden for det kedelige domicilbyggeri.

 

Samtale fremmer bygningen

Pihl & Søns hovedbygning er blevet til i dialog bygherren og arkitekten imellem. Stedets muligheder og formuleringer på virksomhedens egenart blev gjort til forudsætninger for udformningen af rummet og brugen af materialer. Rum i visuelle sammenstillinger mellem inde og ude har gjort interiøret til et oplevelsesrigt hele. Vekslende lysforhold frembringer stærke emotionelle oplevelser gennem varierende intime fortællinger som pauser i et dynamisk flydende rumforløb. Bygningen tager sit afsæt i den nordiske tradition og fremstår som et klart brud med det daværende fremherskende postmodernistiske domicilbyggeri. En innovativ bygning, der henter sin modernitet i den funktionelle virkelighed. Det resulterer i rumlige helheder, hvor nye teknologier bidrager til formens dynamik og skønhed. En arkitektonisk kvalitet, som læses i sammenstillingen af helheder, rum og detalje og detaljernes egen helhed.

 

Inspiration og beslægtede projekter

Pihl & Søns hovedbygning blev til i forlængelse af de konceptuelle overvejelser, der lå til grund for udformningen af hovedbygningen til Unicon i Roskilde og de organisatoriske erfaringer i “partnering” ved opførelsen af den Danske Pavillon til Verdensudstillingen i Sevilla. Faktorer der blev stimuleret i gennemførelsen af Pihl & Søns hovedbygning og senere inspirerede partneringsamarbejder i forbindelse med bl.a. Den Danske Ambassade i Moskva, den ny hovedbygning og den senere Medicom bygning for Bang & Olufsen i Struer. Alle omtalte projekter er udført i totalrådgivning af KHR arkitekter.