BUS II - Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland, Bergen, etape 2

Kategori
Sundhed / Health
Bygherre
Helse Bergen
Land
Norge
By
Bergen
År
2014 - forv. 2022
Areal
50 000 m2
Anlægssum
3,3 mia. n.kr
Partnere
Studio4 (nu Rambøll), PKA
Ydelse
Programmering, projektering, IKT ydelse, projektudvikling m. bæredygtige tiltag, helende arkitektur og tilgængelighed.

Det nye sygehusanlæg viser et samlet center for børn, unge og fødende hvor patienterne skal føle sig velkomne og tilbyde rammer hvor et omsorgsfuldt og dygtigt personale kan tage sig af dem.

Udformningen tager hensyn til de patientgrupper der skal bruge stedet og til den nære kontekst. Den nye tilbygning skal præges af at det er børn og unge der spiller hovedrollen - det nye center skal være i "Børnehøjde".

Centeret skal være komplet og moderne samt holde et højt internationalt niveau. Det skal være en holistisk, funktionel løsning tilpasset stedet, omgivelserne og klimaet. Det arkitektoniske udtryk skal signalere tillid, kvalitet og åbenhed og det nye sygehusanlæg skal skabe inspirerende og funktionelle forhold for patienter, pårørende, ansatte og studerende.

Det har været vigtigt at udforme anlægget så det kan fungere effektivt samtidigt med at være tiltalende og åbent med gennemgående grønne træk i form af haver til rekreativt udeophold. Det har været et mål at tilpasse bygningen i landskabet samt at lave facader der er tiltalende set fra byen. Det er vigtigt at patienter, besøgende og ansatte føler samhørighed med Bergen by. Dette opnås både ved hjælp af udsigten og ved at skabe et tilhørsforhold til Haukeland Universitetssygehus gennem organisering og tilpasning til dette.