B&O Hovedsæde/B&O Headquarters

Kategori
Erhverv / Commercial
Bygherre
Bang & Olufsen
Land
Danmark
By
Struer
År
1997-1998
Areal
5 500 m2
Anlægssum
70 mio. kr.
Bæredygtighed
Hybrid ventilation
Awards
Nomineret til Mies van der Rohe prisen 1999, tildelt Red Dot Awards 2002, DuPont Benedictus Award Honorable Mentions 2003

DanskBang & Olufsens hovedbygning i Struer læses i en landskabelig forankring til stedet, hvor design- og produktionsvirksomheden har hentet sin identitet.

 

Et enormt B&O-anlæg

Bygningen er indviet i 1998 og skal opleves som ét stort “showroom” for Bang & Olufsens kultur og produktion. Det er blevet sagt om indgangen til byggeriet, at det er som at gå ind i et enormt B&O-anlæg. Hovedsædet opnår associationer til Bang & Olufsens produkter i stadige variationer mellem lethed og tyngde, det bårne og det bærende, det translucente og det transparente. Byggeriet ligger smukt i landskabet ved Struer med udkig over pittoreske marker med græssende får fra stort set hver enkelt arbejdsplads. Interiøret opleves i relation til det omgivende landskab med refleksioner fra himmellyset i en fysisk sammenstilling af rum, der visuelt forbinder inde og ude.

 

Et åbent hus

Huset skaber rammen om et dynamisk arbejdsmiljø, der nedbryder den hierarkiske rumopdeling med sit fravalg af indvendige vægge og døre. I hele strukturer fordres en særlig rumlig oplevelse ved hjælp af forløb med mange retningsskift og variation materialerne imellem. Den efterstræbte dynamik der kommer til udtryk i bygningens åbenhed og visuelle tilgængelighed, fordrer en bevidst stillingtagen til brugernes behov for individuelle privatsfærer i rumlige intimiteter. Dette kommer til udtryk i rumdannelserne, facadernes detailudformninger, sammen med den skulpturelle tyngde, som udformningen af inventarer tilvejebringer.

 

English

Bang & Olufsen’s headquarters in Struer are anchored in the landscape, where the design and production company finds its identity.

An enormous B&O system

The building was inaugurated in 1998 and should be viewed as one large “showroom” for Bang & Olufsen’s company culture and production. The entrance to the building has been compared to walking into an enormous B&O stereo system. The building evokes associations of Bang & Olufsen’s products in continuous variations between lightness and solidity, the supported and sustained, the translucent and transparent.

 

The building is beautifully situated in the Struer landscape, providing virtually every workplace with a picturesque view of fields with grazing sheep. The interior is experienced in relation to the surrounding landscape, reflected by the skylight in a physical, spatial juxtaposition, which visually unites the exterior with the interior.

 

An open house

The building creates the framework for a dynamic working environment which breaks down the hierarchical room division by deliberately choosing not to have interior walls and doors. Throughout the entire structure, a distinctive spatial experience is almost insisted upon, due to sequences with switchbacks and a varied use of materials.


The sought-after dynamic, which manifests itself in the openness and visual accessibility of the building, calls for a conscious awareness of the users’ needs for individual, private spheres in smaller spaces. This is expressed in the spatial formation, the detailed elaboration of the facades together with the sculptural weight, which is brought out by the design of the furniture.