Oversigt

Byggeriet af Ericsson Domicil er en udvidelse på 30.000 m² af Ericsson Mobile Platform i den skånske by Lund. Tilbygningen gav Ericssons ny samlede domicil en karakter af at være "en by i bygningen".

Fakta
By
Lund
Land
Sverige
Bygherre
Ericsson
År
2002
Areal
30 000 ㎡
Finansiering
DKK 330 M

Fra ydre til indre

Virksomhedens eksisterende bygninger er ekspressive i det ydre, men mere anonyme i det indre. I det nye erhvervsbyggeri er forholdet vendt om. For at nedbryde skalaen i forhold til det samlede anlæg i landskabet er mindre, parallelle og relativt lukkede bygningskroppe koblet sammen.

Ved at forskyde enhederne parvis er der dannet to høje rum mellem husene, hvis gulve som følge af landskabets kupering ligger i forskellig højde. Disse rum fungerer som nedre urbane passager, der er indbyrdes forbundne og frit tilgængelige.

Dagslyset trækkes ind i sprækkerne mellem de sammenstillede bygningskroppe. I sprækkerne ligger alle vertikale forbindelser, hvorfra der er visuel kontakt udadtil og til personalet i de mere lukkede arealer over "byens gulv". Projektudviklingen, produktionen og administrationen foregår, som i alle moderne virksomheder af denne art, i sikre lukkede miljøer med styrede adgangsforhold.

Forholdet til omgivelserne

Virksomheden er beliggende i et område, der er under kraftig udvikling og præget af infrastrukturer, et markant vandtårn og produktionsbygninger af varierende arkitektonisk kvalitet. Indtrykket er dynamisk, men også kaotisk sammenlignet med Lunds historiske centrum. For at styrke båndet til det gamle Lund, er facaden på de nye bygninger holdt i rødt tegl, der associerer til Lunds universitets historiske bygninger, hvorfra virksomheden rekrutterer en stor del af sine medarbejdere.

“I bygningen dannes indre rumforløb, der minder om den tætte by, som giver forskellige oplevelser af intimitet, indblik og udblik.”

Mikkel Beedholm, Arkitekt og Partner, KHR Architecture
Kontakt

Udforsk

KMD's hovedsæde er et arkitektonisk modernistisk hus, der giver KMD et stærkt image i omverdenen. Husets idé er...

MAAN Rental vil udvide deres erhvervsejendom i Nordhavnen med flere kvadratmeter til erhverv samt to boligetager og en...

Coco Hotel er et boutiquehotel med beliggende i hjertet af Vesterbro i København. Det tidligere Copenhagen Crown Hotel...