AdO Arena & Amalie Skram Videregående Skole / AdO Arena & Amalie Skram Upper Secondary School

Kategori
Kultur / Culture
Undervisning / Education
Bygherre
Bergen Kommune
Land
Norge
By
Bergen
År
2014
Areal
28 000 m2
Anlægssum
1000 mio N.kr.
Bæredygtighed
Klimatilpasset byggeri
Awards
1. præmie

Ny skole og svømmehal på Nygårdstangen i Bergen. Projektet samler skole og svømmehal i en stor bygning.

Naturlig forlængelse af omgivelserne

Det har været en afgørende faktor for KHR, at den nye bygning” er i stand til at indskrive sig i området og fremtræde som en naturlig forlængelse af omgivelserne. Igennem funktion, størrelse og placering bliver bygningen et kulturelt knudepunkt for udnyttelse og udvikling af området, og derfor skal bygningen være en del af byen, som vokser op omkring den. Mødet mellem landskabet og det raffinerede bymønster, som omgiver bygningen på terrænet, udtrykkes i bygningens arkitektur. På afstand opleves bygningen som en samlet figur, en stor sten ved vandet, som er slebet og formet af vind og vejr. På nært hold åbner figuren sig med præcise udskæringer, som indgang til bygningen, der er skabt ud fra de bevægelseslinjer, som ligger i byen. Derved fremstår ”stenen” som et kendetegn og varemærke for byen og samtidig et ly eller helle i en sammensat og vindomsust del af Bergen.

En bygning der ældes med omgivelserne

Bygningen er beklædt med metalplader, bl.a. Tombak, der er en kobberlegering, som bruges til både facade og tag. Tombak har en mørk brun/gylden farve, som intensiveres over tid, når materialet patinerer. Metalpladerne på facaden er indfarvet i grønlige og blålige nuancer, som giver et farvespil på facaden, som gør bygningen interessant og giver den et venligt udtryk, der binder skole og svømmehal sammen. Det sammenhængende ydre er ligeledes ført ind i bygningen, hvor skole og svømmehal integreres i bygningen. De indvendige rum fremstår som lyse og hvide overflader med klare og stærke farver. Herved dannes kontrast imellem bygningens ydre og det ”udhulede” indre. De lyse farver inde i bygningen fører lyset ned gennem ovenlys og sidelys, så bygningens rum er velbelyste på samtlige niveauer. Sammenhængen mellem skole og svømmehal, og den store indre volumen med et areal på ca. 28.000 m2 gør, at bygningen tilbyder mange forskellige indretningsformer. Derved fremstår bygningen som en intelligent og moderne bygning, der åbner op for stor fleksibilitet og hurtigt kan tilpasses fremtidige krav.

English

KHR Architecture’s design for a new building containing a school and an indoor swimming pool at Nygårdstangen, Bergen.

A natural extension of the surroundings
It has been a decisive factor for KHR Architecture, that the building is able to embed itself within the local context and stand as a natural extension of its surrounding. Through its function, scale and placement the building becomes and cultural meeting point for utilisation and development of the area and it is therefore that the building should be part of the city that grows around it. The meeting point between the landscape and the cities refined urban fabric expresses itself in the building’s architecture. From a distance, the building is experienced as a single figure, a large stone alongside the water that is shaped and formed by the local climate. As you approach, the figure opens-up with precise carvings that are generated from lines of movement found in the surrounding city and reveal entrances into the building. Therefore, the ‘stone’ stands as a characteristic and wayfinding marker for the city and, at the same time, defines a sheltered area in this intricate and windswept part of Bergen.

A building that ages with its surroundings
The building is clad in metal plates, e.g. Tombak - a copper alloy, that is used on both the façade and the roof. Tombak has a dark brown and golden colour, that intensifies over time as the material patinates. The metal plates on the façade are dyed in nuances of green and blue that creates a rhythmical coloured pattern on the façade, giving it a playful expression that binds the school and the swimming pool together. The outer façade is invited into the building, defining the meeting point between school and swimming pool. The interior spaces appear as bright and white surfaces with clear and strong colours, creating a contrast between the exterior of the building and the "hollowed out" interior. Daylight is brought into the building through skylights in the roof and windows in the facade, creating an interior environment that is illuminated evenly and where light dances off the bright coloured walls. The connectivity between the school and swimming pool, as well as the large interior volume with an area of approximately 28,000m2, means that there are many potential interior layouts possible within the building. Therefore, the building stands as an intelligent and modern structure with a high level of flexibility so that future requirements can easily be accommodated.