Oversigt

Projektets arkitektoniske hovedidé er at skabe en gennemlyst bygning med visuel sammenhæng til det omkringliggende landskab, så man allerede udefra oplever et imødekommende og overskueligt læringsmiljø for lærere og elever. Et bygningsforløb, der åbner sig rekreativt ned mod den nærliggende å og samtidig danner et indre og ydre forløb på langs af skolen, der binder byen sammen, som et socialkulturelt hængsel.

Fakta
By
Erkrath, Sandheide
Land
Tyskland
Bygherre
Stadt Erkrath
År
2020
Areal
12 600 ㎡
Partnere
Kuttner & Kahl Landskabsarkitekter, Wetzel & Behold
Ydelser
Arkitektonisk idé og udarbejdelse, konkurrenceprojekt

Rekreative landskabsrum

Skolens ikoniske platantræ er bevaret som en del af historien og er centralt placeret ud for kantinen og det fælles udeareal. Øvrige træer på selve grunden er så vidt muligt bevaret, hvilket lader sig gøre på grund af skolens åbne struktur. Omgivelserne er karakteriseret ved det grønne skovbryn og åen mod syd, der indrammer grunden og skaber skolens rekreative landskabsrum. Et andet træk er de tætte træbevoksninger ned til åen. Disse karakteristika udnyttes til i ét greb på én gang at skabe afstand og åbenhed til nabobebyggelser og byen og imødekommmende favne områdets børn såvel som de lokale borgere.

 

Tre bygninger forbundet i en

Læringsmiljøerne er grupperet i mindre klynger omkring lokale torve med nærhed til landskabet på alle sider. Et læringsmiljø, der skaber rumlige forløb med naturlige overgange mellem fællesskab og fordybelse i ét intuitivt arkitektonisk greb. De to skoler, Grundschule (grundskole), Förderzentrum (specialskole) og Gemeinschaftshaus (fælleshus) fremtræder udadtil som tre forskellige bygningskroppe, der i stueetagen er forbundet i et indre strøg.

Dette indre strøg er den samlende nerve i projektet. Det binder de to skoler og Gemeinschafthaus, sammen og gør det nemt at bevæge sig på tværs af området. Ankomsten til skolen er således enkel både fra øst og vest. I vest tættest på byen ligger Grundschule, og i øst ved villakvarteret Förderzentrum. Eleverne til begge skoler kan vælge at ankomme fra begge sider og langs det indre strøg bevæge sig hen til deres klasselokale. Det samme gælder for lærerne og det administrative personale.

 

Forskellige samlingspunkter binder det indre og ydre sammen

Det er skolens samlende indre strøg, som funktionelt og visuelt forbinder alle indre og ydre gårdhaver, gennem kantinens udgang til legepladserne mod syd, ned til åen eller over til sportshallen - en intuitivt imødekommende lærings – og fælleskabsakse. Alle klasseværelser er lagt omkring et mindre torv – et hjemmeområde – der definerer rammen om et samlingspunkt for de omkringliggende klasser. For både Grundschule og Förderzentrum gælder det at klyngernes samlingspunkt ligger sådan, at den binder det ydre landskab sammen med den indre grønne gård i en diagonal visuel forbindelse. Kantinen kan adskilles fra skolen, så dens funktioner kan bruges uafhængigt af skolernes åbningstider.

Sportshallen er disponeret så den både kan inddeles i to eller bruges som én stor hal til større arrangementer. På førstesalen ligger multisalen, som er et fleksibelt rum for områdets beboere. Multisalen er visuelt forbundet med den store sal, så man herfra kan kigge ned til de sportsaktiviteter som foregår.

Udforsk

Projektets arkitektoniske hovedidé, er at skabe en gennemlyst bygning med visuel sammenhæng til det omkringliggende landskab, så man...

For foden af klippefremspringet viser Hans Lynge skole i Qinngorput, Nuuk, vejen for en ny bydel. Skolen er...

HafenCity i Hamborg er en populær ny bydel, som er skudt op de seneste år. En ny 8-sporet...