Cameline i Betafactory

Tilpasningsdygtighed og fleksibilitet

I fremtidens urbane udvikling er udvidelsen af bymiljøer en af det 21. århundredes store udfordringer i forhold til bæredygtighed. Samtidig betyder sammenflydninger af forskellige livspraksisser, som fx boligliv og arbejdsliv, og nye ejer- og boformer, at der stilles nye krav om foranderlighed og fleksibilitet i nutidig bebyggelse. 

Vi undersøger i projektet hvordan tilpasningsdygtighed kan udnyttes som et designpotentiale for bæredygtig arkitektur, ved at udforske hvordan beboelses-processer påvirker arkitekturen og omvendt.

Projektets hypotese er, at tilpasningsdygtighed indeholder et betydeligt potentiale for bæredygtighed, fordi løbende tilpasning giver en mulighed for bedre at sikre arkitekturens relevans og anvendelighed for mennesker hvis hverdag er under forandring.

 

Brugerinddragelse på Gråbrødre Skole

Relationelt design

Projektet udforsker tilpasningsdygtighed som et designpotentiale for bæredygtig arkitektur ved at se på hvordan de mange ting, vi gør hver dag i relation til andre mennesker, teknologi og miljø påvirker arkitekturen og omvendt. En bedre forståelse af disse udvekslinger kan bidrage til nye designløsninger

Viden om sådanne forhold er vigtig for relevansen og anvendeligheden af arkitektoniske løsninger og har derfor en stor indflydelse på, om løsningerne er bæredygtige i praksis.

Med fokus på disse relationelle aspekter anvender projektet en ny forskningsbaseret brugerinddragelses-proces, der er specielt tilpasset innovation af tilpasningsdygtig arkitektur. Baseret på undersøgelserne stiller projektet forslag til nye måder at designe tætte bomiljøer, der kan understøtte social bæredygtighed.

 

Udforsk

Arlanda Lufthavn nord for Stockholm er et enormt anlæg med terminaler, tilkørselsanlæg og P-huse. I det nye årtusinde...

Akuthuset udvider det eksisterende Bispebjerg hospital med 66 000 m2, der blandt andet omfatter en fælles akutmodtagelse, intensiv...

KHR Architecture står bag det nye center for kræftbehandlingen på Storstrømmens Sygehus i Næstved, der med store vinduespartier...